Kirkollisen viestinnän tehtävä

Kirkollinen viestintä

  • pohjautuu kirkon ydinsanomaan
  • on rohkeasti kristillistä
  • on ajankohtaista ja avointa
  • on keskustelevaa ja kunnioittavaa
  • on selkeää ja saavutettavaa
  • tunnistaa erilaisten kohderyhmien tarpeet
  • uudistuu jatkuvasti viestinnän kanavien ja digitalisaation kehittyessä

Kirkollisen viestinnän tehtävä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävä on ilmaistu kirkkolaissa ja Ovet auki -strategiassa. Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. 

Kirkon yhteisiksi arvoiksi on kirkon strategiassa määritelty usko, toivo ja rakkaus (1 Kor 13:13).

Kirkon missio ja arvot ohjaavat kirkon viestintää. Kirkollisen viestinnän tehtävänä on toteuttaa kokonaiskirkon tehtävää muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä sellaisin viestein, teoin ja vuoropuheluin, jotka koskettavat niin kirkon jäseniä kuin muitakin.

On tärkeää huomioida, kenelle ja kenen kanssa viestimme, ja kertoa sanomasta ja kirkon työstä tilanteeseen soveltuvalla ja kohderyhmää puhuttelevalla tavalla. Muuttuvassa yhteiskunnassa kirkolla on tärkeä rooli yhteiskuntavastuun kantajana ja arvokeskustelijana, ja tämä rooli kannattaa tehdä näkyväksi.

Kirkon viestintäympäristö piirroksena.

Kirkon toimintaympäristöstä ja sen muutoksesta kertoo Kirkon nelivuotiskertomus Uskonto arjessa ja juhlassa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019

Takaisin sivun alkuun