Jokainen on viestijä

Jokainen kirkon työntekijä, luottamushenkilö, vapaaehtoinen tai seurakuntalainen on viestijä. Viestinnän vastuut ja mahdollisuudet ovat kaikille yhteisiä.

”Vuorovaikutusosaaminen edellyttää, että työntekijä hyödyntää dialogisuuden, viestinnän sekä ohjauksen osaamistaan monipuolisesti ja tilannetajuisesti.” Näin sanotaan kirkon ammattien yhteisessä ydinosaamiskuvauksessa kohdassa Vuorovaikutusosaaminen. Lue lisää: Kirkon työntekijän ydinosaaminen – evl.fi

Jokainen kohtaaminen on viesti. Jokaisessa kohtaamisessa on mahdollisuus vaikuttaa mielikuviin uskosta ja kirkosta. Myös julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa tarvitaan kirkon eri toimijoiden rakentavaa ääntä. Kirkon työntekijä edustaa kirkkoa ja omaa seurakuntaansa myös sosiaalisessa mediassa ja muussa julkisessa esiintymisessään. Tiedosta vastuusi viestijänä.

Kirkon viestinnän someohje muistuttaa: ”Ole lojaali työantajaasi ja kollegoitasi kohtaan myös somessa. Arvosta työkavereiden tekemää työtä. Älä käsittele työyhteisön sisäisiä asioita julkisesti”. Lue myös piispojen antama sosiaalisen median ohje: Piispojen ohje kirkon työntekijälle sosiaalisessa mediassa | Lapuan hiippakunta

Toimivaan viestintään tarvitaan koordinointia, kehittämistä, suunnittelua, seurantaa, arviointia ja työkaluja. Siksi kirkossa tarvitaan myös viestinnän ammattilaisia, heitä, jotka ammatikseen pohtivat viestintää ja kehittävät kirkon viestintäosaamista. Paras yhteistyön tulos saadaan aikaan silloin, kun viestinnän asiantuntija on mukana työryhmissä alusta alkaen, ja viestintävastaava on mukana yksikön johtoryhmässä.

Toimiva viestintä tarvitsee riittävät resurssit, hyvät työkalut ja mahdollisuuden pysyä ajan tasalla.

Viesti rohkeasti! Ole oma itsesi ja luota siihen, että osaat. Liity yhteisiin linjauksiin, ilmeeseen ja sovittuihin toimintatapoihin. Jos tuntuu, että kaipaat rohkaisua, pyydä apua.

Tukea ja kannustusta saat seurakunnan, hiippakunnan ja Kirkon viestinnän viestijöiltä.

Takaisin sivun alkuun