Hyppää sisältöön

Kirkko mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta

Eurooppa-päivänä 9.5.2021 käynnistyi mittava keskusteluun ja vuorovaikutukseen rohkaiseva Euroopan tulevaisuuskonferenssi (Conference on the Future of Europe, Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi | Euroopan komissio (europa.eu)). Nimestään huolimatta kyseessä ei ole yksittäinen tapahtuma vaan uusi monikanavainen osallistavan demokratian hanke, jonka tarkoituksena on innostaa kaikkia Euroopan kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa keskustelemaan Euroopan ja EU:n haasteista, prioriteeteista ja kehittämismahdollisuuksista vuoden aikana.

Keskustelua käydään ensisijaisesti paikallisella ja kansallisella tasolla, ja tavoitteena on saada erityisesti nuorten ääni kuuluviin. Tarkoituksena on käydä keskustelua kansalaisille tärkeistä asioista kuten eurooppalaisista arvoista, ilmastonmuutoksesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, muuttoliikkeen aiheuttamista haasteista ja turvallisuudesta. Keväällä 2022 on tarkoitus esittää johtopäätöksiä, jotka paitsi antavat uusia suuntaviivoja myös ohjaavat tulevaa EU-päätöksentekoa.

Tulevaisuuskonferenssi käyttää osallistamistyökaluna mm. monikielistä digitaalista alustaa, jolla kansalaiset voivat jakaa ajatuksiaan verkossa omalla äidinkielellään (ks. suomenkielinen alusta https://futureu.europa.eu/?locale=fi). Muita osallistamistapoja ovat organisaatioiden sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten järjestämät verkko-, fyysiset ja hybriditapahtumat sekä kansalaispaneelit.

Kirkko haluaa olla mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta kaikilla tasoilla – paikallisesta ja kansallisesta eurooppalaiselle tasolla. Siksi kirkko kannustaakin myös hiippakuntia, seurakuntia sekä kirkon jäseniä osallistumaan tähän moniäänisen ja monikanavaiseen tulevaisuuskeskusteluun. Tätä voi tehdä osallistumalla eri tilaisuuksiin, tai järjestämällä keskustelutilaisuuksia, joko itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa.

Päivitetty