Ekumenik

Ekumenik är samarbetet mellan kyrkor och strävan efter inbördes synlig enhet. Vi fungerar öppet och aktivt i samarbete med andra kyrkor, kristna samfund och ekumeniska organisationer. Till de gemensamma ekumeniska frågorna hör såväl principiella teologiska spörsmål som rent praktiska frågor.

Tillbaka

Borgågemenskapens bönekalender 2020

Borgågemenskapens bönekalender 2020

Publicerad 10.12.2019
Rukoilevat kädet.

Borgågemenskapens bönekalender 2020

Bönekalendern anger ett lutherskt och ett anglikanskt stift från någon av Borgågemenskapens kyrkor för varje söndag under året. Tanken med bönekalendern är att kalla till regelbunden bön för Borgågemenskapens kyrkor och deras biskopar. En naturlig plats för detta är söndagens gemensamma förbön. Samtidigt visar bönegemenskapen i vidare mening på Kristi kyrkas katolska och apostoliska karaktär.

Lyft gärna fram denna bönemöjlighet i all kommunikation och i stiftens gudstjänstliv. På det sättet kan vi främja ekumeniken i församlingarnas vardag.

Om Borgågemenskapen

Borgågemenskapens webbsidor


Mera information:

Ledande sakkunnig, Tomi Karttunen

tomi.karttunen(at)evl.fi

Tillbaka