Hyppää sisältöön

Ekumenik

Ekumenik är samarbetet mellan kyrkor och strävan efter inbördes synlig enhet. Vi fungerar öppet och aktivt i samarbete med andra kyrkor, kristna samfund och ekumeniska organisationer. Till de gemensamma ekumeniska frågorna hör såväl principiella teologiska spörsmål som rent praktiska frågor.

Evenemang

null Borgågemenskapens bönekalender 2020

Borgågemenskapens bönekalender 2020

Publicerad 10.12.2019
Rukoilevat kädet.

Borgågemenskapens bönekalender 2020

Bönekalendern anger ett lutherskt och ett anglikanskt stift från någon av Borgågemenskapens kyrkor för varje söndag under året. Tanken med bönekalendern är att kalla till regelbunden bön för Borgågemenskapens kyrkor och deras biskopar. En naturlig plats för detta är söndagens gemensamma förbön. Samtidigt visar bönegemenskapen i vidare mening på Kristi kyrkas katolska och apostoliska karaktär.

Lyft gärna fram denna bönemöjlighet i all kommunikation och i stiftens gudstjänstliv. På det sättet kan vi främja ekumeniken i församlingarnas vardag.

Om Borgågemenskapen

Borgågemenskapens webbsidor


Mera information:

Ledande sakkunnig, Tomi Karttunen

tomi.karttunen(at)evl.fi

Tillbaka

Webbinariet om mänskliga rättigheter,”Challenges for Human Rights in the times of COVID–19” 7-10.7.2020

Europeiska kyrkokonferensens årliga sommarkurs med temat ”Challenges for Human Rights in the times of COVID–19” ordnas i år som webbinarier på grund av undantagsförhållandena.
Publicerad 8.6.2020

Teman under det tre dagar långa webbinariet 7.-10.7.2020 är de utmaningar som coronapandemin medför för religions- och övertygelsefriheten och andra grundläggande rättigheter, hur hatbrott ska rapporteras till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE), minoriteters rättigheter under pandemin och ungdomars erfarenheter.

Huvudtalare är bland annat biskop Petra Bosse-Huber från Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) och metropoliten Emmanuel of France från Ekumeniska patriarkatet.

Mera information på Europeiska kyrkokonferensens webbplats.

Webbinariet är gratis för deltagare under 30 år. För personer över 30 år är deltagaravgiften ca 50 euro. För att täcka avgiften kan man ansöka om understöd hos utrikesavdelningen.

Skicka då e-post till sakkunnig Ari Ojell senast tisdagen den 16.6. (ari.ojell(at)evl.fi)

Mera information om olika stipendier: evl.fi/stipendier

Tillbaka