Hyppää sisältöön

Ekumenik

Ekumenik är samarbetet mellan kyrkor och strävan efter inbördes synlig enhet. Vi fungerar öppet och aktivt i samarbete med andra kyrkor, kristna samfund och ekumeniska organisationer. Till de gemensamma ekumeniska frågorna hör såväl principiella teologiska spörsmål som rent praktiska frågor.

Evenemang

null Ansök om stipendium för BE1-kurs i Köpenhamn 16.-19.1.2020

Ansök om stipendium för BE1-kurs i Köpenhamn 16.-19.1.2020

Den internationella ekumeniska kursen BE1 (BeOne) ordnas under den internationella böneveckan 16-19.1.2020 i Köpenhamn. Kursen BE1 riktar sig till unga vuxna (18+) i olika kyrkor.
Publicerad 22.10.2019

Kursen arrangeras av European Fellowship, Europeiska kyrkokonferensen, FDF och Dansk ungdoms fællesråd DUF (Danish Youth Council).

Målet med kursen BE1:

  • ge information om ekumenik i en lokal, nationell och europeisk kontext
  • ge redskap för att förstå olika kyrkors traditioner och gudstjänstliv
  • uppmuntra till deltagande i ekumenisk verksamhet via den egna kyrkan
  • fördjupa förståelsen av den egna kristna identiteten

och inte att förglömma: nya vänner och möjlighet att bekanta sig med Köpenhamn!

Utrikesavdelningen beviljar ett stipendium som täcker kursavgiften och resekostnaderna för två medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell: ari.ojell(at)evl.fi

Ansökningstiden går ut den 1 december 2019.

Läs mera om olika stipendier: evl.fi/stipendier

Tillbaka

Webbinariet om mänskliga rättigheter,”Challenges for Human Rights in the times of COVID–19” 7-10.7.2020

Europeiska kyrkokonferensens årliga sommarkurs med temat ”Challenges for Human Rights in the times of COVID–19” ordnas i år som webbinarier på grund av undantagsförhållandena.
Publicerad 8.6.2020

Teman under det tre dagar långa webbinariet 7.-10.7.2020 är de utmaningar som coronapandemin medför för religions- och övertygelsefriheten och andra grundläggande rättigheter, hur hatbrott ska rapporteras till Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE), minoriteters rättigheter under pandemin och ungdomars erfarenheter.

Huvudtalare är bland annat biskop Petra Bosse-Huber från Evangeliska kyrkan i Tyskland (EKD) och metropoliten Emmanuel of France från Ekumeniska patriarkatet.

Mera information på Europeiska kyrkokonferensens webbplats.

Webbinariet är gratis för deltagare under 30 år. För personer över 30 år är deltagaravgiften ca 50 euro. För att täcka avgiften kan man ansöka om understöd hos utrikesavdelningen.

Skicka då e-post till sakkunnig Ari Ojell senast tisdagen den 16.6. (ari.ojell(at)evl.fi)

Mera information om olika stipendier: evl.fi/stipendier

Tillbaka