Hyppää sisältöön

Familjer

Gud har skapat människan till att leva i relation och i kontakt med andra. Kyrkans uppfattning om familjen är bred. Varje människa avgör själv, vilka som hör till hennes familj. I familjen står alla i ett unikt förhållande till varandra. Kontakten till de andra ger glädje och kraft. I församlingen uppfattar vi familjen som en resurs och lever med familjerna i olika livssituationer. I något skede kan familjen behöva hjälp i anslutning till sin livssituation och i ett annat skede kan samma familj vara den som hjälper andra. Tron och förtröstan på Gud bär oss i vardagen

Alla slags familjer

Varje familj är annorlunda och mångfaldens rikedom är kyrkans rikedom. Vi hoppas att du som familj kan uppleva inkludering, aktivitet och gemenskap. 

Kyrkans fostran bygger på lagen om småbarnspedagogik. Grunderna i planen för småbarnspedagogik och tankarna från den bygger på att förebyggande familjeverksamhet och samarbete med vårdnadshavare är en del av småbarnspedagogiken.

Församlingar utvecklar sin mångsidiga och breda familjeverksamheten och familjearbetet. Dessa uppgifter kan tillfalla många anställdas befattningsbeskrivningar: präster, barnledare, ledare inom småbarnspedagogiken, diakoner och ungdomsarbetsledare.

Det innebär att många i församlingen har rätt och skyldighet att använda sin arbetstid för arbete med familjer. I kyrkan och församlingen är ett omfattande familjearbete alltid en del av kyrkans övriga verksamhet, det är inte en separat arbetsform eller arbetsområde.

Poiminnot

Tapahtumat