Hyppää sisältöön

Poiminnot

Tapahtumat

Familjen

Gud har skapat människan till att leva i relation och i kontakt med andra. Kyrkans uppfattning om familjen är bred. Varje människa avgör själv, vilka som hör till hennes familj. I familjen står alla i ett unikt förhållande till varandra. Kontakten till de andra ger glädje och kraft. I församlingen uppfattar vi familjen som en resurs och lever med familjerna i olika livssituationer. I något skede kan familjen behöva hjälp i anslutning till sin livssituation och i ett annat skede kan samma familj vara den som hjälper andra. Tron och förtröstan på Gud bär oss i vardagen

Församlingen, en aktiv aktör i familjecenter - webbinarium 20.5. kl. 9-10.30

Församlingen har möjlighet att samarbeta med andra organisationer i familjecenter på respektive ort. Nu ordnas en utbildning riktad till församlingar.

Välkomsord : Teemu Laajasalo

För vem: kyrkoherde, ledare och anställda inom fostran och familjeverksamhet, diakoniarbetare, familjerådgivare och förtroendevalda.

Innehåll: Vad kan kyrkan göra tillsammans med aktörer i kommunen, föreningar och organisationer för att stärka välbefinnandet? Vilka strukturer, kontrakt och ledarskap behövs i familjecentret? Hur fördelar man resurser och utvecklar digitala tjänster så att varje barn och familj får det stöd och den hjälp de behöver. Presentation av framgångsrika erfarenheter av gemensamt samarbete från olika församlingar.

Medverkande: ledande sakkunnig Arja Hastrup THL, projektledare Kaisu Muuronen LSKL, familjecentralkordinatorerna Hanna Hämäläinen (Mellersta Finland) och Minna Rytkönen (Norra Savolax), utbildare Kaisa Aitlahti, Seurakuntaopisto, stiftssekreterarna Juha Antikainen Kuopio och Saija Kronqvist Uleåborg, ledande sakkunnig i familjefrågor Sari-Annika Pettinen och sakkunnig, familjefrågor Liisa Välilä Kyrkostyrelsen.

Ingen anmälan behövs, här länk till webbinariet: Anslut till webbinariet

Alla slags familjer

Varje familj är annorlunda och mångfaldens rikedom är kyrkans rikedom. Vi hoppas att du som familj kan uppleva inkludering, aktivitet och gemenskap. 

Kyrkans fostran bygger på lagen om småbarnspedagogik. Grunderna i planen för småbarnspedagogik och tankarna från den bygger på att förebyggande familjeverksamhet och samarbete med vårdnadshavare är en del av småbarnspedagogiken.

Församlingar utvecklar sin mångsidiga och breda familjeverksamheten och familjearbetet. Dessa uppgifter kan tillfalla många anställdas befattningsbeskrivningar: präster, barnledare, ledare inom småbarnspedagogiken, diakoner och ungdomsarbetsledare.

Det innebär att många i församlingen har rätt och skyldighet att använda sin arbetstid för arbete med familjer. I kyrkan och församlingen är ett omfattande familjearbete alltid en del av kyrkans övriga verksamhet, det är inte en separat arbetsform eller arbetsområde.

Varje anställds arbete i församlingen innebär att träffa och stötta familjer. Detta gäller både andliga arbetare och yrkesverksamma inom fastighets- eller förvaltningsarbete. 

Nätverk för familjer i familjecenter

Familjecentret skapar ett nätverk av olika tjänster så att varje barn och familj får det stöd och den hjälp de behöver. Syftet är att samordna kommunernas och samkommunernas samt organisationernas och församlingarnas tjänster och verksamhet.

Tjänsterna finns nära barnens och familjernas vardagsmiljöer och är lättillgängliga. Familjecentret erbjuder också tjänster på webben.

Församlingarna med i familjecenter verksamheten

Finland genomgår ett omfattande utvecklingsarbete i familjecenter och till dem hoppas man involvera församlingar med. Familjecenterverksamheten handlar inte bara om småbarnsfamiljer utan också om äldre barn och ungdomar och deras familjer. Det handlar alltså inte bara om småbarnspedagogik eller fostran, utan är hela kyrkans uppgift. Mera information om familjecenter: Läs mera om familjecenter

Enligt riktlinjerna för familjecentrerad församling blir det allt viktigare för församlingar att samarbeta multiprofessionellt med olika aktörer genom att bygga upp och stärka nätverk mellan församlingar, kommuner och organisationer. När det är fråga om barn- och familjetjänster, uppnås detta bäst genom att delta i nätverk inom familjecenterverksamheten i kommunerna.  

Det är önskvärt att kyrkan deltar i planering och verksamhet i familjecenter lokalt. Gemensamt arbete kommer att minska överlappningarna och ge familjer närliggande tjänster. Vi uppmuntrar församlingar att göra avtal med familjecenter.