Hyppää sisältöön

Församlingen med i familjecenterverksamheten

Familjecentret skapar ett nätverk av olika tjänster så att varje barn och familj får det stöd och den hjälp de behöver. Syftet är att samordna kommunernas och samkommunernas samt organisationernas och församlingarnas tjänster och verksamhet. Tjänsterna finns nära barnens och familjernas vardagsmiljöer och är lättillgängliga. Familjecentret erbjuder också tjänster på webben.

 

 

Församlingarna med i familjecenter verksamheten

Finland genomgår ett omfattande utvecklingsarbete i familjecenter och till dem hoppas man involvera församlingar med. Familjecenterverksamheten handlar inte bara om småbarnsfamiljer utan också om äldre barn och ungdomar och deras familjer. Det handlar alltså inte bara om småbarnspedagogik eller fostran, utan är hela kyrkans uppgift. Mera information om familjecenter: Läs mera om familjecenter

Enligt riktlinjerna för familjecentrerad församling blir det allt viktigare för församlingar att samarbeta multiprofessionellt med olika aktörer genom att bygga upp och stärka nätverk mellan församlingar, kommuner och organisationer. När det är fråga om barn- och familjetjänster, uppnås detta bäst genom att delta i nätverk inom familjecenterverksamheten i kommunerna.  

Det är önskvärt att kyrkan deltar i planering och verksamhet i familjecenter lokalt. Gemensamt arbete kommer att minska överlappningarna och ge familjer närliggande tjänster. Vi uppmuntrar församlingar att göra avtal med familjecenter.

Redigerad