Hyppää sisältöön

Musik

"Musiken är en av Guds vackraste och härligaste gåvor, med vilken man kan fördriva många anfäktelser och onda tankar." - Martin Luther

Musik i kyrkan

Evangelisk-lutherska kyrkan är den största enskilda arbetsgivaren för professionella musiker i Finland.

Kyrkan ordnar årligen nästan 14 000 musiktillställningar, som samlar över 1,3 miljoner deltagare (2019).

I Finlands 400 församlingar arbetar 900 kantorer och i genomsnitt 850 musikgrupper samlas varje vecka.

www.kirkontilastot.fiÖppna länk i ny flik

Musikens starka ställning i vår kyrka bygger på Bibeln och kyrkans tradition.

Enligt Martin Luther är musiken Guds goda skapelsegåva, som kommit till i samband med resten av skapelsen. Musiken är en del av människans värld, av mänskligt liv, där dock Gud är närvarande.

Luther ansåg lovprisning, bön och sång vara ett kännetecken för församlingen. Genom tro gör den heliga Anden den församlade församlingen delaktig i Guds goda gärningar. Församlingens svar är i grunden en Guds handling: ”Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud” (Ps 40:4).

 

null Fira fadderdagen tillsammans 5 juni

Fira fadderdagen tillsammans 5 juni

På söndag 5 juni firas Fadderdagen nationellt för fjärde gången. Det här är en dag som vill lyfta fram fadderskapet och uppmuntra faddrar och fadderbarn att hitta på något roligt tillsammans.
Publicerad 23.5.2022
Fadderdagens logo.

Fadderdagens mål är att påminna om vilken stor och viktig uppgift fadderskapet är. En fadder är en vän och en vuxen förebild, men det finns inte ett rätt sätt att vara fadder.

Tanken med fadderdagen är också att erbjuda enkla och trevliga saker som faddrar och fadderbarn kan göra tillsammans. Församlingar runt om i Finland är med och ordnar fadderdagsevenemang antingen i egen regi eller tillsammans med lokala samarbetspartner. På webbplatsen fadder.fi finns mycket material som anknyter till fadderskap och förslag på hur man kan fira fadderdag.

Som en del av fadderdagen utmanas alla faddrar att i sociala medier dela sina tankar om vad som är det bästa med fadderskapet. Berätta om det med hashtaggarna #fadderdagen, #kummipäivä #kumminkaa.
 

Tillbaka

Evenemang