Hyppää sisältöön

Seminarium om religionsfrihet 25 september 2023

Reklam om religionsfrihets seminarium

I år har det gått 100 år sedan Finland fick en lag som garanterar alla religionsfrihet. Ett seminarium om religionsfrihet ordnas 25 september 2023 i Kyrkans hus. Målgruppen är kyrkans anställda. Kom med och lyssna och diskutera vad religionsfrihet innebär i dag. På vilka sätt syns den i arbetet med barn, unga och familjer? Du kan delta både på plats och distans.

Tid: Måndag 25.9.2023

Plats: Kyrkans hus, Södra kajen 8, Helsingfors och TEAMS

Anmälan senast 18.9: Seminariet om religionsfrihet

Program

Förmiddag (kl.10–12)

Välkomstord, chef Jarmo Kokkonen och hälsning av undervisningsministern.

Introduktion till video om religionsfrihetens utveckling i Finland, docent Esko M. Laine 

  • Kommentar, sakkunnig Iris Sotamaa 

Religionsfrihetens juridiska utmaningar, prof. Suvianna Hakalehto 

  • Kommentar, pastor Mari Mattsson 

Reflektion, chef Stefan Myrskog 

 

LUNCH (på egen bekostnad) 

 

Eftermiddag (kl.13-15) 

Introduktion av eftermiddagen, chef Jarmo Kokkonen 

Hur utmanar dagens mångkulturella samhälle oss till dialog? Sakkunniga Stiwen Naatus från Kyrkosstyrelsen och Hanne von Weissenberg från Tammerfors samfällighet

- Gemensamma diskussioner på plats och via nätet 

Kristendomens utmaningar och ljusglimtar, biskop Bo-Göran Åstrand 

Frågor och aktuellt 

Herrens välsignelse, biskop Åstrand

Kaffe och frukt 

Redigerad