Hyppää sisältöön

Kasvurauha - Ro att växa
ekumeniskt hybridseminarium 25.10. 2023

klockan 9.30 - 16.30 i Kyrkans hus Södra kajen 8, Helsingfors och på Ev.luth. kyrkans youtube-kanal.

Vi vill skapa 
en tryggare församling som stöd för barns och ungas växt.
Det ekumeniska seminariet är avsett för anställda och förtroendevalda i församlingar, organisationer och olika kyrkor. Inläggen hålls till största delen på finska  och det går bra att använda svenska vid diskussionerna och tid för frågor.


 

Seminariet är avgiftsfritt. Lunch till självkostnadspris. Kaffe ingår.

Anmäl dig via Lyytilänken

Föreläsare sakkunnig Ulla Korpilahti THL, ledande forskare, docent Taina Laajasalo ACElife-projektet, THL, redaktör, psykoterapeut Janne Villa, pastor, utbildare Pia Rendic samt mediateologen Mikael Elmolhoda. 

Arrangörer: Ekumeniska rådet i Finland och Ev.Luth. kyrkan i Finland /Kyrkostyrelsen

Medarrangörer: Katolska kyrkan Finland, Ortodoxa kyrkan i Finland, Finska pingstsamfundet Finska Missionssällskapet, Step-utbildningen,  Lasten ja nuorten keskus ry, Kansan Raamattuseura, FSSM-Student- och skolungdomsmissionen.   

Redigerad