Självutvärdering

En kontinuerlig utvärdering av konfirmandarbete är en förutsättning för att utveckla skriftskolan. Enligt det nya modellreglementet för konfirmandarbetet (6.11. 2018) sker en del av församlingens utvärdering genom en nationell självutvärderingsblankett för konfirmander och hjälpledare.

Den nationella självutvärderingsblanketten fungerar alltså som ett av verktygen i församlingens utvärderingsarbete Frågorna är ställda utifrån målen i den nya konfirmandplanen. I blanketten finns ca 30 påståenden som man tar ställning till på en skala från 1-7 (1=helt av annan åsikt och 7=helt av samma åsikt). Konfirmandarbetare och forskare har tillsammans formulerat frågorna.

2019 års utvärderingsenkät hittar du här. Dela den här länken till konfirmander och hjälpledare. Den fungerar bra i mobilen eller smartplattan. Länk https://urly.fi/18Y0 

Varje församling får sitt eget resultat och kan jämföra det sedan  med den nationella. Det är viktigt att reservera en gemensam tid t.ex. i slutet av intensivperioden eller i samband med konfirmationsövningen, då alla går in och svarar på frågorna.

Kontakta Maria Björkgren-Vikström för frågor.

maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi

tel. 040-5846 873

Redigerad