Hyppää sisältöön

Underbart arbete – utvärderingsmetoder i konfirmandarbetet

Underbart arbete är ett inspirationsmaterial för utvärdering och utveckling av konfirmandarbetet. Nuori Kirkko ry. har tillsammans med Kyrkostyrelsen utarbetat materialet som finns som pdf på webben och får användas kostnadsfritt.

Pärmen på boken Underbart arbete

Underbart arbete innehåller metoder för utvärdering på olika nivåer: den enskilda konfirmanden utvärderar sina egna mål, hela konfirmandgruppen utvärderar gruppens gemensamma mål och ledarteamet utvecklar och utvärderar målen under hela processens gång. Materialet innehåller olika arbetsmetoder som kan användas i alla skeden av processen. Det bjuder på konkreta verktyg för hur man tillsammans ställer upp mål och utvärderar dem.

Underbart arbete presenterar tio arbetsmetoder och i bilagorna finns material som stöder dem.

Redigerad