Hyppää sisältöön

Konfirmandarbete vid undantagstillstånd

Under pandemin våren och sommaren 2020 gav biskoparna och kyrkostyrelsen kontinuerligt anvisningar och rekommendationer som berörde konfirmandarbetet. År 2021 då rekommendationerna varierat beroende på läget följs Regionförvaltningsverkens rekommendationer.

Anvisningar som berör strömning av konfirmationsgudstjänster (3.6.2020) hittar du här.Öppna länk i ny flik

De anvisningar som gavs om sommarverksamheten 2020 hittar du enklast genom att gå till vår inledningssida för fostran där finns en länklista. På webbsidan Trygghet under undantagstillstånd finns vanliga frågor om sommarverksamheten och även nya direktiv för strand- och vattensäkerheten i föramlingarnas verksamhet. 

Kyrkostyrelsens anvisningar (27.5 2020) om sommarverksamheten berör främst läger verksamheten och exempel på olika sätt att ordna konfirmationer i sommar och höst. 

Anvisningarna från 27.5 är en kortare variant av de anvisningar som kyrkostyrelsen gav (8.5) om församlingarnas sommarverksamhet för barn och unga under undantagstillståndet. Anvisningarna har gjort i samråd med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och med regionförvaltningsverken (RFV). Kyrkostyrelsen rekommenderar att man i planeringen av sommarens verksamhet också tar i beaktande de tillämpningsanvisningar som regeringen ger under majmånad samt bestämmelser som kommer att utfärdas av regionförvaltningsverken. Läs här

Kyrkostyrelsens anvisningar (8.5) om församlingarnas sommarverksamhet för barn och unga under undantagstillståndet.


Biskoparnas anvisningar till församlingarna (5.5) om en stegvis avveckling av mötesbegränsningarna från och med 1.6.2020.

De som jobbar med konfirmandarbetet hittar idéer och material för konfirmandundervisningen på kyrkans intranät sacrista/konfirmandarbete.

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Toiminnallinen yksikkö
Kyrkans verksamhet
Södra kajen 8
00130 Helsingfors

Ledande sakkunnig, Kyrkans verksamhet

Redigerad