Hyppää sisältöön

Gemensamma delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen Vapaakirkko

Delegationens uppgift är att följa och utvärdera utvecklingen av de mellankyrkliga relationerna samt lägga fram behövliga förslag till kyrkornas behöriga organ.

Delegationens lutherska medlemmar 2020-2022:

biskop Bo-Göran Åstrand (ordf.)
verksamhetsledare, prost Ulla Saunaluoma
stifssekreterare, teol. dr. Timo Helenius
pastor Marko Sagulin
ledande sakkunnig, teologi och ekumenik Tomi Karttunen (sekr.)

 

Tag kontakt

johtava asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ekumeniska diskussioner med olika kristna kyrkor.

Redigerad