Hyppää sisältöön

Arbetsgruppen för ekumeniska relationer

Medlemmar

ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen (ordf.)
biskop Simo Peura
biskop Matti Repo
docent Minna Hietamäki
professor Hanna Ojanen
professor Risto Saarinen
teol.dr Heta Hurskainen
ledande sakkunnig, teologi och ekumenik Tomi Karttunen

korrespondent-sekreterare Johanna Laine (sekr.)

kirkkoneuvos
Utrikesavdelningen
Ulkoasian osaston johto
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad