Hyppää sisältöön

Arbetsgruppen för Östeuropa

Arbetsgruppen för Östeuropa, som verkat sedan 1987, har till uppgift att följa upp det religiösa och samhälleliga läget i östra Europa och Ryssland samt att särskilt följa upp de lutherska minoritetskyrkornas situation, verksamhetsmiljö och ekumeniska relationer i området. Arbetsgruppen ska också tillhandahålla sakkunnigtjänster inom detta ämnesområde.


Medlemmar 2020-2022:
 

biskop Seppo Häkkinen (ordf.)
forskningskoordinator Kaarina Aitamurto, Aleksanteri-instituutti
professor Matti Kotiranta
teol. mag., pastor Piia Korpijaakko
kommunikations- och marknadschef Kai Lappalainen
teol. mag., pastor Antti Luoma
universitetslektor, docent Maija Penttilä
kyrkoherde, teol.dr Niilo Pesonen
redaktör, prost Jussi Rytkönen
kaplan Hilveliisa Ukkonen
sakkunnig Ari Ojell (sekr.)


Å tjänstens vägnar deltar också ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen och ledande sakkunnig Tomi Karttunen i arbetsgruppens möten.

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors

Ystävyysseurakunnat, stipendit, Inkerin kirkko, Itä-Euroopan kirkot, ekumeeninen koulutus

Redigerad