Arbetsgruppen för Östeuropa

Arbetsgruppen för Östeuropa, som verkat sedan 1987, har till uppgift att följa upp det religiösa och samhälleliga läget i östra Europa och Ryssland samt att särskilt följa upp de lutherska minoritetskyrkornas situation, verksamhetsmiljö och ekumeniska relationer i området. Arbetsgruppen ska också tillhandahålla sakkunnigtjänster inom detta ämnesområde.

biskop Seppo Häkkinen (ordf.)
professor Matti Kotiranta
pastor, teol.dr Kalle Kuusniemi
pastor Kai Lappalainen
universitetslektor, teol.dr Maija Penttilä
kyrkoherde, teol.dr Niilo Pesonen
utrikesrådet Laura Reinilä
redaktör, pastor Jussi Rytkönen
kaplan Ritva Szarek
kaplan Hilveliisa Ukkonen
sakkunnig Ari Ojell (sekr.)


Å tjänstens vägnar deltar också ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen och ledande sakkunnig Tomi Karttunen i arbetsgruppens möten.

asiantuntija
Utrikesavdelningen
Teologiska frågor
Eteläranta 8
00130 Helsingfors
Redigerad