Hyppää sisältöön

Kyrkans utbildningscentral

Kyrkans utbildningscentral stöder kyrkans och de församlingsanställdas professionalitet och utveckling i sitt arbete. Fler än tusen kyrkligt anställda deltar årligen i utbilningarna.

Kyrkans utbildningscentral ordnar och utvecklar utbildning

Kyrkans utbildningscentral stöder yrkeskunskapen bland kyrkans och församlingarnas anställda. Varje år deltar över tusen kyrkligt anställda i utbildningarna, främst från de finskspråkiga stiften.

Kyrkans utbildningscentral är Kyrkostyrelsens expertenhet för utbildning och utveckling.

  • Utbildningscentralen betjänar församlingarna genom att ordna och koordinera kyrkans personalutbildning samt koordinera Kyrkostyrelsens utbildningspolitiska påverkansarbete.
  • Utbildningscentralens anställda verkar som sakkunniga, utvecklare och konsulter i många specialuppgifter inom kyrkan samt som företrädare för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland i nationella och internationella kommittéer och arbetsgrupper.
  • Kyrkans utbildningscentral tar hand om mötes- och inkvarteringsarrangemangen för utbildningar, möten, nätverksträffar och konferenser som ordnas i utbildningscentralens utrymmen.

Utbildningscentralen inrättades 1970 och är belägen i kulturlandskapet vid Tusby träsk i Träskända, med goda trafikförbindelser.

Borgå stift svarar för kyrkans personalutbildning på svenska.

Evenemang

Axplock