Blanketter för val av stiftsfullmäktigemedlemmar

Här finns de blanketter som behövs för att grunda valmansförening och ställa upp kandidater i valet av stiftsfullmäktige 13.2.2024.

Mer information om behandling av personuppgifterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet.

Spara först dokumenten på din dator så att fälten i formuläret fungerar korrekt.

Lekmannamedlemmar i stiftsfullmäktige

Stiftelseurkund för valmansförening (word)

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf)

Kandidatens försäkran (word)

Kandidatens försäkran (pdf)

Försäkran av valmansföreningens ombud (word)

Försäkran av valmansföreningens ombud (pdf)

Prästmedlemmar i stiftsfullmäktige

Stiftelseurkund för valmansförening (word)

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf)

Kandidatens försäkran (word)

Kandidatens försäkran (pdf)

Försäkran av valmansföreningens ombud (word)

Försäkran av valmansföreningens ombud (pdf)

Blanketter för valet på Åland

Spara först dokumenten på din dator så att fälten i formuläret fungerar korrekt.

Val av medlemmar i stiftsfullmäktige

Stiftelseurkund för valmansförening (word)

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf)

Kandidatens försäkran (word)

Kandidatens försäkran (pdf)

Försäkran av valmansföreningens ombud (word)

Försäkran av valmansföreningens ombud (pdf)

Tillbaka till toppen