Blanketter för val av kyrkomötesombud

Här finns de blanketter som behövs för att grunda valmansförening och ställa upp kandidater i valet av kyrkomöte 13.2.2024. 

Mer information om behandling av personuppgifterna i kyrkomötes- och stiftsfullmäktigevalet.

Spara först dokumenten på din dator så att fälten i formuläret fungerar korrekt.

Lekmannaombud till kyrkomötet

Stiftelseurkund för valmansförening (word)

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf)

Kandidatens försäkran (word)

Kandidatens försäkran (pdf)

Försäkran av valmansföreningens ombud (word)

Försäkran av valmansföreningens ombud (pdf)

Prästombud till kyrkomötet

Stiftelseurkund för valmansförening (word)

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf)

Kandidatens försäkran (word)

Kandidatens försäkran (pdf)

Försäkran av valmansföreningens ombud (word)

Försäkran av valmansföreningens ombud (pdf)

Blanketter för valet på Åland

Spara först dokumenten på din dator så att fälten i formuläret fungerar korrekt.

Val av ombud till kyrkomötet

Stiftelseurkund för valmansförening (word)

Stiftelseurkund för valmansförening (pdf)

Kandidatens försäkran (word)

Kandidatens försäkran (pdf)

Försäkran av valmansföreningens ombud (word)

Försäkran av valmansföreningens ombud (pdf)

Tillbaka till toppen