Lagutskottet

Lagutskottet bereder ärenden som gäller författningar och bestämmelser som utfärdas med stöd av dem. Representanten för statsrådet är medlem i lagutskottet.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen