Framtidsutskottet

Framtidsutskottet bereder ärenden i anslutning till långsiktig utveckling av kyrkans arbete samt framtidsfrågor.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen