Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet bereder ärenden som gäller den kyrkliga förvaltningen.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen