Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet bereder kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget samt verksamhets- och ekonomiplan, verksamhetsberättelsen och bokslutet samt övriga ärenden i anslutning till församlingarnas ekonomi och villkoren för anställningsförhållanden.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen