Allmänna uskottet

Allmänna utskottet bereder ärenden som gäller kyrkans gemensamma verksamhet och utvecklandet av denna och ärenden som inte ska beredas av andra utskott.

Ordförande, medlemmar och sekreterare

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen