Hyppää sisältöön

Stöd i vardag och i kris

Välkommen att ta kontakt med församlingen när du behöver någon att prata med. 

"Tillsammans är vi starkare"

Stöd och hjälp i vardagen 

FamiljerådgivningÖppna länk i ny flik, en hel familj, ett par eller du ensam, kan också boka tid till kyrkans familjerådgivning. 

Kyrkans samtalstjänst är öppen varje dag, året runt. Välkommen att ta kontakt, via telefon, chatt eller per nätbrev

Arbetshandledning och utbildning

I kyrkan finns det anställda som har färdighet att arbeta som arbetshandledare. På så sätt kan de stödja, utveckla personalen på arbetsplatsen. 

Anställda på domkapitlet, kyrkostyrelsen eller anställd i församling kan vara med på en utbildningsdag kring existentiella frågor. Våga frimodigt ta kontakt.

I katastrofsituationer

På många orter deltar församlingens anställda i verksamheten som gäller stöd i kris. Stöd i kris (SiK) betyder att ge psykiska första hjälpen efter en olycka. Det handlar också om konkret hjälp och stöd.  När det sker en katastrof i samhället skall vi följa den information som ges av myndigheterna.

Mer info om församlingens sätt att stöda finns här. 

Redigerad