Vapaaehtoistyön käynnistäminen ja juurruttaminen hoitolaitoksiin

Ihmisten rinnalle kaivataan muitakin kuin terveydenhuollon ammattilaisia. Vapaaehtoiset voivat elävöittää laitoksen arkea monella tavalla.

 

Vapaaehtoisia tarvitaan esimerkiksi

  • tukihenkilöille
  • ulkoiluystäville
  • ryhmien ohjaajille
  • lehdenlukijoille.

Vapaaehtoistoiminnan organisoimista ei ole kovin monessa hoitolaitoksessa sisällytetty henkilökunnan tehtäviin. Vaikka tarpeita tunnistetaankin, ei ole selvää kuka alkaa käynnistää toimintaa.

Sielunhoitaja voi tehtävässään edistää vapaaehtoistyötä

  • aloitteentekijänä
  • ideoijana
  • kouluttajana ja
  • työnohjaajana.

Tätäkään työtä ei kukaan voi kuitenkaan tehdä yksin. Tarvitaan yhteistyötä ja eri tahojen sitoutumista asiaan.

Vapaaehtoistoiminta hoitolaitoksissa aineisto on koottu hoitolaitosten sielunhoitotyön toteuttamiseksi. Lähtökohdaksi on valittu hoitolaitosten arki.

Voit tulostaa koko aineiston tästä (pdf).

Välähdyksiä hoitolaitosten arjesta


 

Yksinäinen vanhus sairaalan vuoteessa odottaa ystävää. Kasvot kirkastuvat, kun ovesta astuu tuttu ihminen. Vapaaehtoisen ystävän myötä vanhuksen elämään on tullut mielekkyyttä ja iloa.

Sairaalan puisto on täynnä ääniä ja elämää. Kesä on kauneimmillaan. Vapaaehtoisten avustamina monet pitkäaikaispotilaat ovat päässeet ulos ja osallisiksi kesän virkistävistä hetkistä. 

Vapaaehtoinen ystävä auttaa nuorta läksyjen teossa. Kun työt on tehty, lähdetään yhdessä uimaan. Ystävä tuo vaihtelua ja virkistystä pitkään hoitojaksoon psykiatrisella osastolla.

Kuolevan omainen palaa saattohoito-osastolle asioiltaan. Hän haluaa saattaa läheistään, mutta tietää tarvitsevansa taukoja. Vapaaehtoiset vuorottelevat hänen kanssaan kuolevan vierellä. Raskaassa elämäntilanteessa asioiden jakaminen tuntuu helpottavalta ja tuo turvallisuutta.

Osastolla kaikuvat tutut virret, sitten luetaan Raamattua ja rukoillaan. Vapaaehtoisten työpari kokoaa parin viikon välein halukkaat potilaat hartaushetkeen. Sairaalapapin kanssa järjestetään ehtoollistilaisuudet ja kirkkoretket.