Hyppää sisältöön

Materiaalia ja kirjallisuutta

Toimintaa käynnistettäessä asiaa tulee perustella päättäjille. Oheista suositusasiakirjaa voi käyttää tukena toiminnan perusteluissa.

Suositusasiakirja päättäjiä varten löytyy sivun alareunasta.

Kirjallisuutta

Ihmisen lähellä. Hengellisyys hoitotyössä. Kirsti Aalto ja Raili Gothóni (toim.) Kirjapaja 2009.

Läsnä ja lähellä. Opas kuolemaa ja surua kohtaaville vapaaehtoisille. Katariina Engblom ja Elisa Lehtonen. Eläkeliitto. Helsinki 2010.

Näppituntumalla. Mummon Kammari ja vapaaehtoinen vanhustyö. Iiro Jahnukainen, Maarit Tammisto ja työryhmä. Tampere 2010.

10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan. Lari Karreinen, Maria Halonen ja Meri Tennilä (toim.) Vihreä sivistysliitto ry. Eura 2010.

Ehjäksi hoida. Hengellisyys vanhuudessa. Yrjö Sariola. Päivä Osakeyhtiö 2011.

Diakoninen kotikäyntityö. Tukea ja rohkaisua vanhusten parissa tehtävään kotikäyntityöhön. Ellen Havukainen, Pirjo Litmanen, Irene Nummela ja Helena Viitanen. Kirkkopalvelut ry. Helsinki 2010.

Vapaaehtoistoiminnan koulutusaineisto. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry. Helsinki 2005.

Päivitetty