Hyppää sisältöön

Idoita, toimintamalleja ja ihmisiä

Tällä sivulla on ihmisiä, joihin voit ottaa yhteyttä kun mietit vapaaehtoistoiminnan kysymyksiä hoitolaitoksissa.

Materiaalin työstänyt työryhmä

Pirjo Vatanen, työryhmän puheenjohtaja, Vantaan johtava sairaapastori; pirjo.vatanen(at)evl.fi

"Kokemukseni liittyvät saattohoidon vapaaehtoistoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sairaalapappina Vantaalla 1980-luvun lopulta 2000-luvulle. 
Olen ollut mukana toimintaa suunnittelevassa ja koulutustyöryhmässä, kouluttajana ja työnohjaajana. 

Muuhun hoitolaitosten vapaaehtoistoimintaan olen osana sairaalatyötäni osallistunut niin ikään kouluttajana ja työnohjauksellisissa tehtävissä."

Leena Heinonen, sairaalapastori, Vantaa. leena.r.heinonen(at)evl.fi

Seppo Laurell, merikapteeni, Terhokodin vapaaehtoinen. seppo.laurell(at)kolumbus.fi

"Valmistuin kirkon ja SPR:n järjestämältä saattohoidon vapaaehtoiskurssilta syksyllä 1986, mistä lähtien olen toiminut yhtäjaksoisesti potilastyössä. 

Ensimmäiset kaksi vuotta toimin Laakson sairaalassa ja syksystä 1988 Terhokodissa sen perustamisesta alkaen. Vuoteen 1999 asti toimin osastolla olevien potilaitten tukihenkilönä, vuodesta 2000 pääosin kotisairaanhoidossa olevien potilaiden parissa ja vuodesta 2004 myös osaston kanslia- ja aulapäivystäjänä ja omaistentunnin vetäjänä, joissa tehtävissä olen edelleenkin. 

Vuosina 1993–2002 pidin luentoja saattohoidon vapaaehtoistyöstä eri puolilla Suomea mm. sairaaloissa, sairaanhoito-oppilaitoksissa, saattokodeissa, sairaanhoitajapäivillä sekä kirkon ja seurakuntien järjestämillä opintopäivillä."

Ohjeita saattohoidon vapaaehtoistoiminnan organisointiin löytyy sivun alareunasta. 

Anne Norvasuo, vanhainkotien sielunhoitaja, Turun ja Kaarinan srk-yhtymä. anne.norvasuo(at)evl.fi 

"Olen toiminut pappina vanhainkodeissa runsaat 10 vuotta. Työssäni olen rekrytoinut, haastatellut, kouluttanut ja ohjannut vapaaehtoisia eri tyyppiseen toimintaan vanhainkodeissa. Osa on toiminut yksittäisen vanhuksen ystävänä, osa on pitänyt erilaisia ryhmiä, osa on ulkoiluttanut vanhainkodin asukkaita. 

Myös kuolevan vanhuksen saattamiseen olen kouluttanut vapaaehtoisia. Jos sinulla on kysyttävää vapaaehtoistyön tiimoilta, ota yhteyttä!"

Johanna Rantanen, johtava sairaalapastori, Lahden seurakuntayhtymä. johanna.rantanen(at)evl.fi 

"Olen mukana vapaaehtoisprojektissa, jossa etsitään ja koulutetaan vapaaehtoisia vanhusten iloksi Tapanilakotiin Lahdessa, joka on kaupungin 110-paikkainen hoivakoti vanhuksille, jotka eivät tule toimeen kotona/palvelutalossa mutta eivät tarvitse pitkäaikaisosastojen hoitoa. 

Kevät 2011 ideoidaan ja suunnitellaan ja syksy 2011 on rekrytoinnin ja koulutuksen aikaa. Suunnitteilla on neljä iltapäivää kestävä koulutus, yhteensä 12 h. Tavoitteena on, että marraskuussa vapaaehtoiset aloittavat toimintansa Tapanilakodissa. Toivottavasti heitä on mukana 10-15. Projektissa on ollut alusta alkaen tärkeää yhteistyö laitoksen henkilökunnan kanssa. Kysymys on yhteistyöstä, joka suunnitellaan, tehdään ja rahoitetaan yhdessä. Ylihoitaja on asiasta innostunut ja tukee hanketta. 

Hoivakodin askarteluohjaaja on tärkeä yhteistyökumppani, hän tulee toimimaan talon koordinaattorina. Oma roolini on suunnitella, rekrytoida, kouluttaa sekä antaa vapaaehtoisille tukea ja työnohjausta. Joka osastolta on nimetty yhteyshenkilöt hankkeeseen. Katsotaan miten meidän käy!"

Anne Viljanen, vapaaehtoistoiminnan projektisihteeri, Kirkkohallitus. anne.viljanen(at)evl.fi

"Tehtäväni on kehittää yhdessä seurakuntien kanssa kirkon vapaaehtoistoimintaa ja tukea työntekijöitä työskentelyssä seurakuntalaisten kanssa."

Marja-Liisa Söderqvist, työryhmän sihteeri, sairaalasielunhoidon toimistosihteeri, Kirkkohallitus. marja-liisa.soderqvist(at)evl.fi

Muita ihmisiä ja malleja eri puolilta Suomea

Kuopiossa käynnistettiin vapaaehtoistoiminta sairaalassa. 
Lue Maarit Koivurovan kuvaus toiminnan aloittamisesta Sairaalavapaaehtoistoiminta Kuopiossa, joka löytyy sivun alaosasta.
Ota yhteyttä: maarit.koivurova(at)evl.fi

Tampereen Mummon kammarin sairaalavapaaehtoistoiminta. Kokemuksia ja vaiheita yli 20 vuoden matkalta. 
Ota yhteyttä: maarit.tammisto@tampere-evlsrk.fi ja vesa.fabrin@tampere-evlsrk.fi

Pirkanmaan hoitokodissa vapaaehtoiset hartaustiimiläiset luovat turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin Hoitokodin aulaan ja avustavat potilaita ja heidän läheisiään. Näin hartauden pitäjä voi keskittyä omaan tehtäväänsä. 
Lisää tietoa: www.pirkanmaanhoitokoti.fi 
Hartaus on osa hoitoa ja Hartaustiimiläisten toimenkuva löytyvät sivun alaosasta.
Ota yhteyttä: johanna.colliander(at)pirkanmaanhoitokoti.fi

Päivitetty