Hyppää sisältöön

Sielunhoito seurakunnassa

Sielunhoitoa seurakunnassa tekevät kirkon tehtävään kouluttamat työntekijät ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Sielunhoito voi olla yksilötukea tai ryhmässä tapahtuvaa tukea.

Sielunhoito voi toteutua kotikäyntien ja tervehdyskäyntien muodossa. Sielunhoitoa on myös surevien tukeminen - sekä yksilötapaamiset että sururyhmät. Sielunhoitajat osallistuvat henkisen huollon toimintaan. Monilla kirkon työntekijöillä on työnohjaajan koulutus ja antavat yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Kotikäynnit ja tervehdyskäynnit

Yksinäisyys on tämän päivän todellisuutta. Siksi seurakunnan työntekijöiden tekevät kotikäyntejä. Kotikäyntiin on hyvä varata aikaa; yhteinen kahvituokio on monelle yksinasuvalle päivän kohokohta. Tervehdyskäyntiin voi asiakkaan niin toivoessa sisällyttää vaikkapa tutun virren laulaminen tai Raamatun tekstin lukeminen.

Sururyhmät

Läheisen menettäneille tarkoitettuja sururyhmiä järjestetään useissa seurakunnissa. Osallistujan kokemusta vertaisuudesta tuetaan parhaiten  siten, että samantapaisen menetyksen kokeneita kootaan samaan ryhmään. Esimerkiksi itsemurhan tehneiden omaiset on hyvä koota omaan ryhmäänsä. Joissakin seurakunnissa toimii myös lasten ja nuorten sururyhmiä. Sururyhmiä voidaan toteuttaa yhteistyössä järjestöjen kanssa. 

Omaisten tukeminen

Pitkäaikaissairaan, omaishoitajan ja mielenterveyskuntoutujan omaiset kantavat usein vastuuta läheisensä hoitamisesta kotona. Seurakunta voi tukea heidän jaksamistaan järjestämällä virkistystoimintaa, retkiä tai leirejä.   

Työnohjaus ja koulutus

Monilla kirkon työntekijöillä on valmius toimia työnohjaajana. Siten he voivat tukea avohoidon henkilöstöä, esimerkiksi muistisairaita hoitavia työntekijöitä. Papit ja diakoniatyöntekijät voivat järjestää hoitohenkilöstölle koulutustilaisuuksia. Usein pyydettyjä aiheita ovat mielenterveysongelmaisen tukeminen, saattohoito ja kuolevan kohtaaminen.

Suuronnettomuuksien hoito

Seurakunnan työntekijät osallistuvat useilla paikkakunnilla henkisen huollon toimintaan. HeHu on henkisen ensiavun antamista onnettomuuden jälkeen. Se on myös konkreettista auttamista ja tukea.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki
Päivitetty