Minusta päivystäjä?

Päivystäjien rekrytoinnista ja koulutuksesta vastaavat Palvelevan puhelimen paikalliset toimipisteet. Päivystäjinä toimii sekä seurakunnan työntekijöitä että tehtäväänsä koulutuksen saaneita vapaaehtoisia.

Päivystäjän tehtävään ei ole varsinaisia ammatillisia tai koulutuksellisia "pätevyysvaatimuksia", vaan koulutus- ja ammattitaustat voivat olla hyvinkin erilaisia. Yhteistä päivystäjille on kuuluminen kirkkoon ja avoin suhtautuminen keskustelunaiheisiin. Kirkon keskusteluavun päivystäjä on lähimmäinen, joka ottaa toisen vakavasti, ja pyrkii kuuntelemaan ja ymmärtämään yhteydenottajaa, olivatpa hänen kysymyksensä millaisia tahansa.

Mitä päivystäjän työhön kuuluu?

  • Osallistuminen koulutukseen
  • Palvelevassa puhelimessa päivystys n. 3-4 tuntia / kk
  • Palvelevassa  netissä vastausvuoro n. kerran kuussa
  • Palvelevassa chatissa n. 2 päivystystä / kk, á 2h
  • Työnohjausryhmä kerran kuussa
  • Keskustelu on nimetöntä sekä asiakkaan että päivystäjän osalta
  • Palkkiota ei makseta, mutta matkakulut yleensä korvataan

Päivystäjäksi haluavat käyvät läpi valintahaastattelun sekä peruskoulutuksen, joka kestää noin 30 tuntia. Koulutuksen toteutustavat vaihtelevat eri paikkakunnilla. 

Tarkempia tietoja Palvelevan puhelimen ja Palvelevan chatin ja netin toiminnasta, päivystäjäksi tulemisesta ja päivystäjän tehtävästä saa Palvelevien puhelimien vastaavilta työntekijöiltä (=alueelliset toiminnanjohtajat) tai omasta seurakunnasta.

Kirkon keskusteluavun paikalliset toiminnanjohtajat 2019

Päivitetty