Hyppää sisältöön

Sámi girkobeaivvit 2022 / Saamelaiset kirkkopäivät 2022

Säämi kirkkopeeivih Anarist 5.-7.8.2022.
Sääʹm ceerkavpeeiʹv Aanrest 5.-7.8.2022.
Saemiej gærhkoebiejjieh Aanarisnie 5.-7.8.2022.
Samiska kyrkodagar i Enare 5.-7.8.2022. 
Samiske kirkedager i Enare 5.-7.8.2022. 
Sámi Church days in Inari 5.-7.8.2022.

Girkobeivviid prográmmii oassálastin lea nuvttá. Girkobeivviide ii leat sierra almmuheapmi.
Kirkkopeivij ohjelmân uásálâstim lii nuuvtá. Kirkkopeivijd ij taarbâš almottiđ jiejjâd.
Ceerkavpeeiʹv lie däära.
Deltagandet i kyrkodagarna är gratis. Ingen separat anmälning till kyrkodagarna.
Participating to Sámi Church days is free of charge.
Kirkkopäivien ohjelmaan osallistuminen on ilmaista. Kirkkopäiville ei tarvitse ilmoittautua.

Prográmma / Program / Ohjelma

Sámi girkobeaivvit

dollojuvvojit Anáris 5.-7.8.2022. Girkobeivviid fáddán leat Bassi dolla - Bassi álbmot. Sámi girkobeivviid ordnejit Suoma ev.lut. girku sámebarggu ráđđádallangoddi, Norgga Sámi girkoráđđi, Ruoŧa Sámi girkoráđđi, Oulu bismagoddi, Anára searvegoddi, Oulu ortodoksalaš bismagoddi ja Davvi-Suoma ortodoksalaš searvegoddi. 

Säämi kirkkopeeivih

uárnejuvvojeh Anarist 5.-7.8.2022. Kirkkopeivij teeman lii Pase tullâ -Pase aalmug. Säämi kirkkopeeivijd uárnejeh Suomâ ev.lut. kirho sämipargo ráđádâllâmkodde, Taažâ Säämi kirkkorääđi, Ruotâ Säämi kirkkorääđi, Oulu pispekodde, Aanaar servikodde, Oulu ortodoksilâš pispekodde já Tave-Suomâ ortodoksilâš servikodde. 

Sääʹm ceerkavpeeiʹv

lie Aanrest 5.-7.8.2022. Ceerkavpeeiʹvi teeʹmmen lij Pââʹss toll - Pââʹss meer. Säʹmmlai ceerkavpeeiʹvi riâššmõõžžâst vaʹsttee Lääʹddjânnam sääʹmtuâj saǥstõõllâmkåʹdd, Taarr da Ruõcc säʹmmla ceerkavsuåvtõõzz, Oulu aaʹrhelkåʹdd, Aanar sieʹbrrkåʹdd, Oulu ortodookslaž aaʹrhelkåʹdd da ortodookslaž- sieʹbrrkåʹdd. 

Saemiej gærhkoebiejjieh

Enarisnie 5.–7.2022. Gærhkoebiejjiej aamhtese lea Aejlies dålle – aejlies åålmege. Såevmien saemie-delegasjovne, Saemien gærhkoeraerie Nöörjesne jïh Saemien gærhkoeraerie Sveerjesne, Uleåborg bïspetjïeltie, Enaren åålmege jïh Uleåborg ortodokse bïspetjïeltie Saemien gærhkoebiejjide öörnieh.

Saamelaiset kirkkopäivät

pidetään Inarissa 5.-7.8.2022. Kirkkopäivien teemana on Pyhä tuli - Pyhä kansa. Saamelaisten kirkkopäivien järjestämisestä vastaavat Suomen saamelaistyön neuvottelukunta, Norjan ja Ruotsin saamelaiset kirkkoneuvostot, Oulun hiippakunta, Inarin seurakunta ja Oulun ortodoksinen hiippakunta Pohjois-Suomen ortodoksinen seurakunta. 

Samiska kyrkodagarna

arrangeras i Enare 5-7 augusti 2022. Kyrkodagarnas tema är Helig eld - Heligt folk. Samiska kyrkodagarna arrangeras av Finlands samearbetets delegation, samiska kyrkoråden i Norge och Sverige, Uleåborgs stift, Enare församling och Uleåborgs ortodoxa stift och Norra Finlands ortodoxa församling. 
 
Lassidieđut / Lasetiäđuh / Lââʹssteâđ / Lisätiedot:

Sámebarggu čálli Erva Niittyvuopio erva.niittyvuopio@evl.fi tel. +358 40 769 0044

Sápmelaččaid báhppa Mari Valjakka mari.valjakka@evl.fi tel. +358 40 660 8767
 

Päivitetty