Hyppää sisältöön

Saamelaistyö

Löydät täältä tietoa kirkon saamelaistyöstä.

Kirkon saamelaistyö

Kirkon saamelaistyötä koko Suomen alueella koordinoi Erva Niittyvuopio, jonka virkapaikka on Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa. Kirkkohallituksessa saamelaistyöstä vastaa pastori, koordinaattori Henna Ahlfors.

Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2018 uuden pohjoissaamelaisen raamatunkäännöksen. Uusi käännös tukee saamelaista jumalanpalveluselämää, mutta merkitsee paljon sekä kielellisesti että kulttuurisesti Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle.

Saamenkielinen raamatunkäännös löytyy Pipliaseuran verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:
Saamelaistyön sihteeri, pastori
Oulun tuomiokapituli
Erva Niittyvuopio
p. 040 7690 044
erva.niittyvuopio@evl.fi

Johtava asiantuntija, pastori
Kirkkohallitus
Henna Ahlfors
p. 050 3269012
henna.ahlfors@evl.fi

null Konfirmandarbete vid undantagstillstånd
Virhe tapahtui prosessoidessa esitysmallia.
The string doesn't match the expected date/time/date-time format. The string to parse was: "". The expected format was: "yyyy-MM-dd".
The nested reason given follows:
Unparseable date: ""

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if date_created_Data?trim?date("yyyy... [in template "10154#10192#35356568" at line 14, column 5]
----
1<article class="single-news-article" itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle"> 
2  <#assign regex = "[^a-zA-Z]"> 
3  <#assign mediaPosition = .vars['image'].position.getData()> 
4  <#assign mediaPosition = mediaPosition?replace(regex, '')> 
5 
6  <h1 itemdrop="name">${.vars['reserved-article-title'].data}</h1> 
7 
8  <#if .vars['ingress'].data?has_content> 
9    <div class="lead">${.vars['ingress'].data}</div> 
10  </#if> 
11 
12  <#assign date_created_Data = getterUtil.getString(.vars['date_created'].getData())> 
13 
14  <#if date_created_Data?trim?date("yyyy-MM-dd")?long gt 0> 
15  	<#assign date_created_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", date_created_Data, locale)> 
16    <div class="date" itemdrop="dateline"> 
17  	  <@liferay.language key="article-published-text"/> ${dateUtil.getDate(date_created_DateObj, "d.M.yyyy", locale)} 
18  	</div> 
19  </#if> 
20 
21  <#if image.file.getData() != ''> 
22    <#assign position = ""> 
23    <#if mediaPosition == 'right'> 
24      <#assign position = "position-right">  
25    </#if> 
26    <div class="news-article--image ${position}"> 
27      <#assign alttext = ""> 
28      <#if .vars['image'].alttext.data?has_content> 
29        <#assign alttext = .vars['image'].alttext.data> 
30      </#if> 
31      <img src="${.vars['image'].file.getData()}" alt="${alttext}" itemdrop="image"> 
32      <#if .vars['image'].caption.data?has_content> 
33      <div class="image-caption">${.vars['image'].caption.getData()}</div> 
34      </#if> 
35    </div> 
36  </#if> 
37 
38  ${content.getData()} 
39 
40  <div class="article-bottom-functions"> 
41    <div class="row"> 
42      <div class="col-sm-6"> 
43        <p class="tag-link"> 
44        <#-- 
45          <#if false> 
46            <@liferay.language key="read-more-on-topic"> 
47            <a href="#"> 
48              [TEEMA] 
49              <img src="/evl-fi-pro-theme/images/icon-arrow.svg" alt="" aria-hidden="true"> 
50            </a> 
51          </#if> 
52        --> 
53        </p> 
54      </div> 
55      <div class="col-sm-6"> 
56 
57      <#assign portalURL = httpUtil.getProtocol(themeDisplay.getURLCurrent()) + themeDisplay.portalURL> 
58      <#assign pageUrl = portalURL + themeDisplay.getURLCurrent()> 
59 
60        <div class="share"> 
61        	<h6> 
62        		<@liferay.language key="share.header"/> 
63        	</h6> 
64          <div class="share-row"> 
65            <a href="javascript:window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u=${pageUrl}','','width=550,height=266');void(0)" class="share-icon facebook-icon" title="<liferay-ui:message key='share.facebook'/>"> 
66              <i class="fab fa-facebook-f" aria-hidden="true"></i> 
67            </a> 
68            <a href="javascript:window.open('https://twitter.com/intent/tweet?url=${pageUrl}','','width=600,height=440');void(0)" class="share-icon twitter-icon" title="<liferay-ui:message key='share.twitter'/>"> 
69              <i class="fab fa-twitter" aria-hidden="true"></i> 
70            </a> 
71          </div> 
72        </div> 
73      </div> 
74    </div> 
75  </div> 
76 
77  <a href="javascript:history.go(-1);" class="back-to-previous-page"><@liferay.language key="back-text"/></a> 
78 
79</article> 

Tapahtumat