Hyppää sisältöön

Kansainvälinen työ tarvitsee resursseja

Seurakunnalla on monia eri mahdollisuuksia tukea kansainvälistä lähetystä. Seurakunnan antama tuki lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle on osa seurakunnan missionaarista elämää. Jumalanpalveluselämän, yhteisen rukouksen, yhteydenpidon ja vapaaehtoistoiminnan lisäksi on tärkeää koota varoja kansainvälisen työn mahdollistamiseksi ulkomailla.

Tähän kuuluu myös seurakunnan kansainväliseen lähetykseen ohjattu talousarvioavustus. Talousarviossa seurakunta määrittää, mihin se käyttää verotuksen kautta saatavia tuloja. Talousarvioavustuksen lisäksi seurakunta voi kerätä vapaaehtoista taloudellista tukea esimerkiksi järjestämällä myyjäisiä tai muita tapahtumia.

Kansainvälistä työtä tuetaan myös kolehtituotoilla. Kirkkohallitus määrää osan kolehdeista. Seurakunnan luottamushenkilöt päättävät muiden kolehtien kohteista. 

Talousarviomäärärahojen suuruudesta

Seurakunta tekee itsenäisesti päätöksen siitä, millaisilla summilla ja minkä järjestöjen kautta se toteuttaa kansainvälistä vastuutaan.

Kansainväliseen lähetykseen ja diakoniaan ohjattavan talousarvioavustuksen suuruus määritellään yleensä prosenttiosuutena seurakunnan saamasta verotulosta. Viimeisin suositus tuen suuruudesta on vuodelta 1999. Tällöin piispainkokous suositteli, että 3% seurakunnan talousarviosta käytetään kansainväliseen lähetykseen ja diakoniaan.

Seurakunta käyttää määrittelemänsä summan oman lähetysstrategiansa mukaisesti. Kirkon lähetystyön toimikunta on antanut suosituksen siitä, millä periaatteilla seurakunnan talousarviotuki tulisi jakaa lähetysjärjestöjen kesken. Jotta seurakunnan päätöksenteko olisi avointa ja läpinäkyvää, tulee avustusten jakoperusteet olla kirjattuna esimerkiksi seurakunnan lähetysstrategiaan. 

Kirkon lähetystyön toimikunta suosittaa, että talousarviomäärärahoja jaetaan ennen kaikkea sopimusjärjestöille. Suositus ei kuitenkaan estä varojen osoittamista myös muille järjestöille.

Seurakunnilta ja suoraan yksityisiltä saadut varat ovat tärkeä osa järjestöjen rahoitusta. Varoja käytetään sekä suoraan ohjelmatoimintaan että lisärahoituksen hankkimiseen. Yhteensä sopimusjärjestöjen kansainväliseen työhön käytettiin vuonna 2021 runsaat 80 miljoonaa euroa. Tähän liittyviä tilastotietoja voit lukea täältä.

Päivitetty