Hyppää sisältöön

Lähetys

Missio nähdään entistä enemmän kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa.

Lähetys

Kirkkona oleminen (missio) merkitsee ulospäinsuuntautumista. Missio nähdään entistä enemmän kirkon kokonaisvaltaisena vuorovaikutuksena sitä ympäröivän maailman kanssa. Tähän kuuluvat sekä paikallinen toiminta (seurakunnat) että osallistuminen maailmanlaajaan kirkkojen yhteiseen toimintaan.

Tapahtumat

null Kansainvälisen työn erityiskoulutuksesta eväitä globaaliin työotteeseen

Kansainvälisen työn erityiskoulutuksesta eväitä globaaliin työotteeseen

Kansainvälisen työn erityiskoulutuksen moduulit antavat mahdollisuuden kokeilla, tutkia ja kehittää omassa työssä ja työyhteisöissä uudenlaisia toimintatapoja. Kirkon koulutuskeskus (KK) järjestää vuonna 2020 seurakuntien palveluksessa oleville kansainvälisen työn tekijöille seuraavaa koulutusta:
Julkaistu 10.10.2019
Nuoret pitävät kylttejä, joissa sanat: truht, love, hope, transformative faith, peace, being with the marginalized
Kristitty elää osana maailmanlaajaa kirkkoa
  • Kirkon missio – minun tehtäväni – kirkon olemuksesta nouseva ulospäinsuuntautuva työote, dialogisuus ja kansainvälisen työn toimijat: 15.–17.4.2020 KK ja 3.-5.11.2020 Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki, kansainvälisen työn  erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
  • Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen  – syvennä erilaisten uskonnollisten vakaumusten tuntemustasi ja oppi toimimaan rakentavasti erilaisten uskonnollisten vakaumusten ja näkemysten keskellä kirkon työntekijänä:  5.3.2020 Jyväskylä, 24.4.2020 Helsinki ja 9.10 2020 Jyväskylä, kansainvälisen työn  erityiskoulutuksen vaihtoehtoinen pakollinen moduuli
  • Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa (5 op) – Yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutokset ja diakoniaa tässä ajassa: 1.–3.4. ja 28.–30.9. Järvenpää, KK
  • Dialogisuus kirkon työssä  (5 op) – Moniäänisyys, tasaveroisuus ja arvostava kuunteleminen seurakunnan toiminnan rikastuttajana: 10.–11.2. ja 13.–15.5. Järvenpää, KK
  • Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä (5 op) – Vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus seurakunnan elämässä ja toiminnassa: 7.–29.10. Jyväskylä (toinen jakso alustavasti helmikuussa 2021), Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta/KJY
  • Seurakunta maahanmuuttajan kotina (5 op) – Maahanmuuttajien kokemusten ja elämänvaiheiden vaikutus heidän hyvinvointiinsa ja seurakunnan roolia ja tehtäviä suhteessa maahan muuttaneisiin: verkkojakso 1.1.–19.4. ja 20.–22.4. Helsinki, KJY
  • #tehdäänyhdessä#messu (5 op) – Innostusta herättämässä seurakunnan työyhteisölle ja jumalapalveluselämän tiimeille: 30.3.–1.4. ja 28.–30.10. Järvenpää, KK
  • Vaikuttamistyö ja verkostojen vahvistaminen (5 op) – Koulutuksessa pohditaan seurakuntien ja kristittyjen roolia vaikuttamis- ja verkostojen vahvistamistyössä: 6.–8.4. ja 2.–3.11.2020 Järvenpää, KJY
  • Vapaaehtoistoiminnan johtaminen (5 op) – Tule kehittymään ja kehittämään vapaaehtoistoiminnan johtamista Vapaaehtoistoiminnan ja johtamisen erityiskysymykset, käytännöt ja kehittäminen: 20.–22.1. ja 4.–5.6. Järvenpää, KK
  • Yhteisöllinen ja yhteisölähtöinen kirkko (5 op) – Haluatko lisätä ymmärrystäsi ihmisistä ja organisaatioista? Moduulissa työstetään yhteisöllisyyttä ja yhteisölähtöisyyttä organisaatioiden ja työotteen kehittämisen näkökulmasta: 9.–12.3. ja 18.–19.5. Helsinki, KJY

Edellä mainitut moduulit voi liittää kansainvälisen työn erityiskoulutukseen kotimaanhenkilöstölle (25 op), joka muodostuu viidestä 5 opintopisteen laajuisesta moduulista. Jos suorittaa kokonaisuuden, oman etenemisen voi suunnitella vaiheittain työstä nousevien tarpeiden mukaan. Koulutuksen kahdessa pakollisessa moduulissa keskiössä on erityisesti kirkon missionaarisuus ja dialogisuus. Vuosittain toteutettavat moduulit vaihtelevat. Esimerkiksi vuonna 2020 järjestetään Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa. Muut kolme moduulia ovat valinnaisia moduuleita tai muita kansainvälisen työn erityiskoulutukseen soveltuvia moduuleita.

Koulutuksen toteuttajina on Kirkon koulutuskeskuksen lisäksi Kirkkohallituksen eri yksiköt ja muut yhteistyökumppanit.

Katso myös:

Erityiskoulutusten moduulitaulukko 2020
Kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle koulutuskuvaus

Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri: koulutuskalenteri.evl.fi

 

Huomasitko myös tämän:

Crisis Comprehension Adaptive Model (CCAM), peruskurssi Koulutus pohjautuu ruotsalaisen Vårsta Kriscentrumin (nyk. Vårsta Resurscentrum) 10 vuotta sitten kehittämään CCAM-konseptiin. Koulutus on tarkoitettu diakoneille ja diakonissoille, lähetyssihteereille ja kv. työn ohjaajaajille, papeille ja muille, jotka kohtaavat kriisin kokeneita.

Lisätietoja: Kirkon lähetystyön keskus vesa.hakkinen@evl.fi

Takaisin