Hyppää sisältöön

Sopimuspohja kunnan sivistystoimen ja seurakunnan yhteistyölle

Opetushallituksessa ja Kirkkohallituksessa on hahmoteltu yhteinen pohjateksti paikallisen neuvottelun tueksi. Tähän sopimusajatteluun sisältyy kolme tasoa:

  • A-osa: Yleissopimus kunnan sivistystoimen ja seurakunnan johdon kesken (allekirjoitetaan ylimmän johdon tasolla ja liitteeksi tarvitaan:)
  • B-osa: Alueelliset toimintasuunnitelmat varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyöhön (kumppanuuden korimalli voi toimia suunnittelun tukena)
  • C-osa: Kirjaukset yksittäisen päiväkodin toimintasuunnitelmaan / koulun lukuvuosisuunnitelmaan

Kysymykset B-osan laatimiseen

Parhaiten yhteistyö onnistuu sopimalla ja suunnittelemalla yhdessä. Silloin tarpeet ja resurssit kohtaavat ja yhteistyö rakentuu tavoitteellisesti. Moni kunta ja seurakunta onkin päätynyt solmimaan varhaiskasvatus- ja kouluyhteistyösopimuksen.


Esimerkki:
Seurakunta varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen yhteistyökumppanina Vantaalla 

Päivitetty