Hyppää sisältöön

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja hyväksikäyttö ja siihen puuttuminen

Seurakunnassa tulee olla nollatoleranssi eritasoista seksuaalista ja sukupuolista häirintää kohtaan. Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä ovat esimerkiksi seksuaalisesti vihjailevat eleet ja ilmeet, härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja kysymykset; seksuaalisesti värittyneet aineistot, kirjeet, sähköpostit tai puhelinsoitot; fyysinen koskettelu, sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset ja äärimmillään raiskaus tai sen yritys. 

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, mutta jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintää on esimerkiksi alentava ja kielteinen puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen halventaminen ja kiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen. 

Seksuaalista ja sukupuoleen liittyvää hyväksikäyttöä ja häirintää tapahtuu myös netissä ja sosiaalisessa mediassa. Erilaisten räikeiden hyväksikäyttömuotojen (kuten lapsen seksuaalisiin tekoihin houkuttelemisen) tai seksuaalissävytteiden viestien lisäksi häirintää tai hyväksikäyttöä on esimerkiksi yksityisyyttä loukkaavien kuvien ottaminen, toisesta otettujen yksityisten kuvien jakaminen ilman asianomaisen lupaa, tai seksin kuvaaminen salaa. 

Hyväksikäytöstä ja häirinnästä seuraa yksilölle esimerkiksi voimakkaita kielteisiä tuntemuksia, ajatuksia ja itsesyytöksiä; masentuneisuutta, stressioireita tai muunlaista psyykkistä sairastumista; laajenevia ihmissuhdeongelmia; toistuvaa sairastelua, koulusta tai työstä poissaoloa, terveyden ja hyvinvoinnin häiriöitä, pahimmillaan jopa työkyvyttömyyttä. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva hyväksikäyttö ja häirintä on aina otettava vakavasti.

Hiippakunnalliset toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä

Toisinaan seurakunnissa ilmenee ylilyöntejä ja väärinkäytöksiä suhteessa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen. Näihin tulee kaikissa tapauksissa suhtautua vakavasti. Toimintaohjeet seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön ilmetessä määritellään hiippakunnissa ja niitä voidaan täsmentää seurakunnassa tai seurakuntayhtymässä. 

Ohjeiden häirinnästä tai hyväksikäytöstä ilmoittamista varten on tärkeää olla helposti löydettävissä sekä hiippakunnan että jokaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän nettisivuilla. Ohjeiden tulee olla sävyltään tukea tarjoavia. Ne kirjoitetaan ajatellen ihmistä, joka on joutunut väärän kohtelun uhriksi. 

Nettisivuilla ilmaistaan yhteystiedot henkilöille, joihin voi ottaa yhteyttä halutessaan kertoa seksuaalisesta häirinnästä tai hyväksikäytöstä. Yhteyshenkilöiksi tulee aina nimetä mies ja nainen. On hyvä, jos heillä on terapeuttista, sielunhoidollista tai muuta psykologista osaamista. On syytä harkita mahdollisuutta kutsua yhteyshenkilö myös kirkon perheneuvonnasta. Rakenne voisi olla esimerkiksi 2 seurakunnan yhteyshenkilöä +1 perheneuvonnan yhteyshenkilö. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on ottaa vastaan yhteydenotot liittyen seurakunnan/seurakuntayhtymän hyväksikäyttö- ja häirintätapauksiin ja keskustella tapahtuneesta uhrin tai tapahtunutta todistaneiden kanssa. 

Yhteyshenkilö voi tarjota tukeaan pidempään tai ohjata uhria muun avun piiriin. Aina kun on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, yhteyshenkilö ohjaa uhria ottamaan yhteyttä myös poliisiin ja on tarvittaessa siinä tukena. Alaikäisen uhrin kohdalla yhteyshenkilö on tilanteesta riippuen yhteydessä myös alaikäisen vanhempiin sekä lastensuojeluun. Yhteyshenkilöiden on hyvä tutustua paikalliseen poliisin seksuaalirikoksista vastaavaan asiantuntijaan, ja yhteistyöstä on hyvä sopia jo rakenteen luomisvaiheessa.

Tukea voi saada esimerkiksi rikosuhripäivystys RIKUn, Raiskauskriisikeskus Tukinaisen tai kirkon perheneuvonnan psykoterapiaosaamisen kautta. 

Yhteyshenkilöt tarvitsevat tehtävään koulutusta, säännöllistä työnohjausta sekä konsultoinnin mahdollisuuden. 

www.tukinainen.fi  
www.riku.fi

Päivitetty