Hyppää sisältöön

Rippikoulun sisältö ja suunnittelu

Rippikoulun ohjelma on rippikoululaisen lähi-ihmisten kanssa rippikoululaisen arjen jakaminen ja yhdessä rukoileminen ja jumalanpalveluksen viettäminen. Näin valmistaudumme konfirmaatiojuhlaan ja seurakunnan toimintaan osallistumiseen.

"Varhainen usko" rippikoulun lähtökohtana 

Useimmat vaikeimmin kehitysvammaisista rippikoululaisista elävät uskon kehitysvaiheista ns. varhaisen uskon kautta. Rituaalien merkityksen pohjustava kokeminen sekä transsendenttisen ja jumalallisen ulottuvuuden aavistelu liittyvät tähän kauteen. 

Lue lisää: Varhainen usko (pdf) 

Rippikoulun kehitystason mukaiset tavoitteet 

Rippikoulun tavoitteena on 

  • vahvistaa rippikoululaisen minä-kuvaa antamalla kokemus Jumalan hyväksynnästä ja rakkaudesta ja etsimällä nuoren mahdollisuuksia osallistua seuralkunnan elämään. 
  • tukea vanhempia ja rippikoululaisen lähi-ihmisiä kristillisen kasvattajan roolissa ja rippikoulun herättämän prosessin läpikäymisessä 

Lähi-ihmisten rooli rippikoulussa tulkkeina ja sijaiskantajina

Lähi-ihmiset tuntevat rippikoululaisen ja hänen tarpeensa. He kykenevät vuorovaikutukseen nuoren kanssa ja mahdollistavat hänen osallistumisensa mielekkäällä tavalla rippikouluun. Rippikoulu voi avata kaikille osallistujilleen hengellisen kokemuksen Kristuksesta. 

Lue lisää: Lähi-ihmisten rooli rippikoulussa (pdf) 

Rippikoulun suunnittelu

Seuraaviin asioihin tulee kiinnittää huomiota, kun vaikeimmin kehitysvammaisten rippikoulua suunnitellaan: 

Rippikoulubudjetti 

Olemuskielisen rippikoulun osallistujat tulevat useammasta seurakunnasta ja saattavat olla eri ikäisiä. Rippikoulun ajankohta sovitaan yhdessä perheen ja avustavan hoitohenkilöstön kanssa. 

Rippikoululaisen kotiseurakunnassa on hyvä varautua tämän rippikoulun suurempiin kuluihin. Ne muodostuvat lähi-ihmisten, omaisten, avustajien ja seurakunnan työntekijöidenpalkkioista ja kuljetuksista (INVA-taksit) sekä leirikeskuksen täysihoitomaksuista.

Tiedottaminen ja ilmoittautuminen 

Rippikoulujen lehti ja nettitiedottamisissa ilmoitetaan myös olemuskielisen rippikoulun mahdollisuudesta. Kirkkomme kehitysvammaistyön papit järjestävät yhdessä seurakuntien kanssa rippikouluja vaikeimmin vammaisille tarpeen mukaan. Ilmoittautuminen olemuskieliseen rippikouluun tehdään oman alueen kehitysvammaistyön papille.

Tutustuminen ja ryhmän kokoaminen 

Rippikouluun ilmoittautumisen jälkeen pappi ottaa yhteyttä nuoreen ja hänen omaisiinsa ja neuvottelee heidän kanssaan rippikoulun ajankohdasta ja käytännöistä. Nuoret käyvät usein samaa koulua tai asuvat samassa hoitokodissa tai perheet ovat nuorten elämän aikana tutustuneet tai hoitajat ovat pitkään hoitaneet rippikouluun tulevia nuoria samassa hoitokodissa. 

Neuvotellaan rippikouluryhmästä ja rippikouluun tulevista lähi-ihmisistä, omaisista, hoitohenkilökunnasta, koulun opettajista, avustajista ja etsitään kaikille sopivat ajankohdat. Samalla aloitetaan tutustuminen nuoriin ja heidän elämäntilanteeseensa. 

Jokainen rippikoulu suunnitellaan juuri tässä rippikoulussa olevat rippikoululaiset huomioiden. Rippikouluryhmässä on enintään neljä nuorta.

Henkilöstön kokoaminen 

Kotikäynnin yhteydessä sovitaan siitä minkälaiset mahdollisuudet perheellä ja/tai tutuilla hoitajilla/avustajilla on olla mukana rippikoulussa. Kullekin rippikoululaiselle tarvitaan kaksi henkilöä elämään hänen kanssaan rippikoulua. Lisäksi rippikoulussa on kehitysvammaistyön pastori, kanttori/muusikko, diakoniatyöntekijä ja palkkiotoimisia avustajia tarpeen mukaan.

Rippikoulun aikataulu 

Rippikoulu toteutetaan lyhyinä tapaamisina ja pitempinä leirimuotoisina päivinä sen mukaan mikä on nuorille mahdollista ja mitenkä heidän lähi-ihmisensä voivat olla mukana. Ajankohdat sovitaan yhdessä koko rippikouluryhmän kanssa. Puhumme siis hyvin ”räätälöidystä” rippikoulusta, joka on juuri tämän rippikoulun nuorille suunniteltu.

Rippikoulupaikka 

Rippikoulupaikan tulee olla nuorille sopiva tai sopivaksi muunneltavissa. Huoneiden kalustusta ja suojatoimenpiteitä tehdään tarvittavassa määrin. Monella nuorilla on apuvälineitä, joiden käyttömahdollisuudet on tarkistettava. Joskus ainoaksi mahdolliseksi rippikoulupaikaksi on osoittautunut rippikoululaisen koti tai hoitokoti. 

Rippikoulua eletään myös riittävässä määrin konfirmaatiopaikassa, jotta siitä tulee tuttu ja voidaan miettiä millä tavalla siellä toimitaan. 

Konfirmaatio toimitetaan kirkossa, jos se on mahdollista. Tässä tapauksessa rippikoulutapaamisia kirkossa pitää olla riittävä määrä, jotta kirkkotila tulee nuorille tutuksi.

Rippikoulun turvallisuussuunnitelma 

Turvallisuussuunnitelma tehdään määräysten mukaisesti

Konfirmaatio 

Konfirmaation voidaan suunnitella seurakunnan päiväjumalanpalveluksen yhteyteen, mutta tämän rippikoulun konfirmaatio on hyvä järjestää erillisenä, jotta konfirmoitavat nuoret tulevat huomioiduksi. 

Päivitetty