Partion peruskirjauudistus

Seurakunnille tietoa partion peruskirjauudistuksesta 2019-2020

Suomen partiolaiset käynnistivät marraskuussa 2018 prosessin, jonka tarkoituksena on uudistaa Suomen partioliasten peruskirja ja sen mukana mm. partiolupauksen sanamuodot. Peruskirja uudistus on kokonaisuus, eikä partiolupausta voi erottaa peruskirjan muusta kokonaisuudesta. Tämä on myös partion kahden maailmanjärjestön linja, jotka viime kädessä hyväksyvät tai hylkäävät Suomen Partiolaisten peruskirjan uudistetun tekstin.

  • Tarkempaa tietoa partion peruskirja uudistuksesta löytyy partion sivuilta
  • Suomen partiolaisten tiedote Partioon ovat tervetulleita kaikki vakaumukseen katsomatta

Mahdollisuus vaikuttaa

Peruskirjauudistusta tekee työryhmä, johon oli avoin haku kaikille partion aikuisjäsenille. Kevään 2019 aikana on ollut mahdollista osallistua peruskirjatyöpajoihin ja parhaillaan on mahdollista vastata yli 15 -vuotiaille jäsenille lähetettyyn peruskirjauudistuksen sisältöjä käsittelevään kyselyyn. Ensimmäiset tekstiversiot kirjoitetaan kesään mennessä ja lopullinen tekstiehdotus tulee käsittelyyn syksyllä. Yhteydenpito kirkon ja partion välillä on ollut aiheen tiimoilta avointa ja tiivistä. Kirkon keskushallinnolla on myös mahdollisuus antaa palautetta ehdotuksiin prosessin eri vaiheissa.

Tarkemmat sisällöt sovitaan paikallistasolla

Taustayhteisösopimuksessa lippukunta ja seurakunta määrittelevät yhteistyönsä sisällön eli esimerkiksi millaista hengellistä kasvatusta lippukunta tarjoaa ja osallistuuko lippukunta seurakunnan toimintaan. Tässä muutosvaiheessa onkin entistä tärkeämpää se, että taustayhteisösopimukset ovat ajan tasalla ja että niihin liittyviä yhteistyötapaamisia järjestetään säännöllisesti. Tilojen ja resurssien lisäksi on hyvä sopia myös partiokasvatukseen liittyvistä asioista, kuten hengellisen kasvatuksen toteutumisen periaatteista. Tähän apuvälineeksi sopii esimerkiksi Hengellisyys partiossa -esite.

Päivitetty