Liikunnan ja urheilun ansiomerkit

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain (26.2.) liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä suomalaisen liikuntakulttuurin ja urheilun parissa ansioituneille henkilöille.

Ansiomerkki-ehdotukset toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöön jakovuotta edeltävän lokakuun 31. päivään mennessä. Valtion liikuntaneuvosto käsittelee ehdotukset ja antaa niistä lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä varten.

Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta hakee seurakuntien ja kirkon edustajille ansiomerkkejä. Esitykset pyydetään Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan sihteerille. 

Esityksiä varten pyydetään täyttämään hakemuslomakkeet ja toimittamaan ne sihteerille: mikko.makela(at)evl.fi

Lomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät OKM:n sivuilta

Päivitetty