Hyppää sisältöön

Kirkon John Vikström -liikkuttajapalkinto Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott

John Vikström -liikuttajapalkinto  

Liikkeen vähentyminen on suuri kansallinen haaste. Seurakunnat ovat vahvistaneet viime vuosina liikkeen merkitystä kaikessa toiminnassaan. Varsinkin nuorisotyö ja varhaiskasvatus on kehittänyt ja tehnyt entistä tavoitteellisemmaksi liikkumista yhteyden ja hyvinvoinnin lisääjänä. 

Yksi tapa liikkeen merkityksen korostamiselle on tuoda näkyväksi hyviä esimerkkejä. Tästä syystä jaetaan Kirkon John Vikström -liikuttajapalkintoa.  

 

Palkinnon säännöt

1. Kirkkohallituksen täysistunto myöntää vuosittain Kirkkohallituksen perustaman Kirkon John Vikström -liikuttajapalkinnon.  

2. Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle.  

3. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä sekä yksittäiset henkilöt että yhteisöt. Ehdotukset valmistelee kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta. Kirkkohallituksen täysistunto voi myöntää palkinnon myös ilman ulkopuolelta tullutta ehdotusta.   

4. Palkinnon myöntämisen perusteita ovat erityisesti:  

- Eettisten arvojen edistäminen liikunnassa ja urheilussa,  

- Kirkon liikunta- ja urheiluyhteistyön edistäminen,  

- Inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi innovaatio liikunnassa,  

- Syrjäytymisen ehkäisy liikunnan ja urheilun keinoin  

 

 

 

 

Kirkon John Vikström -palkinto

Palkitut:

Päivitetty