Hyppää sisältöön

Nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen digitutkimus 2019

Vuonna 2019 toteutetusta laajasta kyselytutkimuksesta selviää, että seurakuntien digitaaliselle varhaiskasvatukselle ja nuorisotyölle toivotaan selkeämpiä tavoitteita. Vaikka digitaalinen varhaiskasvatus ja nuorisotyö on lähtenyt hyvin käyntiin monissa seurakunnissa, ja siihen suhtaudutaan myönteisesti, kaivataan työhön kuitenkin selvästi nykyistä enemmän resursointia ja suunnittelua.

Älypuhelinta pitelevä käsi, puhelimen näytöllä ristikuvio

Digityölle tulisi varata huomattavasti enemmän työaikaa, sille tulisi laatia yhdessä jaettuja strategisia kehityskohteita ja tavoitteita sekä tehdä nykyistä selkeämpää vastuunjakoa seurakunnissa.

Kyselyn vastausprosentti oli seurakuntien nuorisotyön puolella 26,2 % ja varhaiskasvatuksessa 14 %. Otosten voidaan sanoa olevan edustavia, sillä vastaukset jakaantuivat tasaisesti jokaiseen hiippakuntaan, ja niitä tuli sekä työntekijöiden että esihenkilöiden puolelta.

Tulokset selviävät Nuoren kirkon, Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikön sekä digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verken yhdessä toteuttamasta digitaalisen nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen tilaa seurakunnissa selvittäneestä kyselystä.

Lue laajempi uutinen tutkimustuloksista ja tutustu itse tutkimusraportteihinLinkki avautuu uudessa välilehdessä - raportit on taitettu visuaalisesti mahdollisimman helppolukuiseen muotoon.

Päivitetty