Hyppää sisältöön

Kansainvälisyyskasvatus

Kansainvälisyyskasvatus on toimintaa, joka mahdollistaa yksilön tasapainoisen ja aktiivisen elämän monikulttuurisessa ja kansainvälistyvässä maailmassa, avaa silmät maailman eri todellisuuksille ja herättää halun toimia oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kirkon kansainvälisyyskasvatuksessa erityistä painoa on pantava uskontojen väliselle vuorovaikutukselle. Se on tärkeää jatkuvasti muuttuvassa ja uskonnollisesti monimuotoistuvassa Suomessa. Väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja poistamalla voidaan lisätä kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä.

Kansainvälisyyskasvatuksen synonyymina käytetään usein termiä globaalikasvatusLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Sen osa-alueita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, mediakasvatus, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kasvatus kestävään kehitykseen. Globaalikasvatuksen vaikuttamiskampanjat ovat yksi keino vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin ja motivaatioon toimia heikomman hyväksi.  

Kirkossa puhumme myös diakoniakasvatuksesta, ekumeniakasvatuksesta, lähetyskasvatuksesta sekä kasvatuksesta uskontojen väliseen vuoropuheluun.

Päivitetty