Kasvatus

Kirkkomme kasvatus on kaikenikäisten kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamista ja sen tukemista. Se on yhdessä tekemistä, olemista ja ihmettelyä.

Kasvatus ja perheasiat - Kasvua kaiken ikää

Kasvatus ja perheasiat (KKP) on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ja perheasioiden asiantuntija- ja yhteistyöyksikkö. Se on oman alansa aktiivinen toimija suhteessa yhteiskunnan eri tahoihin.

Yksikkömme tukee ja kehittää lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.


> Lue blogiamme 
> Tilaa sähköinen uutiskirjeemme
> Toimintakertomuksemme 2018
> Kaste ja kummius -hanke 
> Rauha-teemavuodet 2018-2019 
> Turvallinen seurakunta
> NUORI2020 -tapahtuma

Seuraa meitä Twitterissä

Kasvua kaiken ikää


johtaja
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
koordinaattori
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkotyöntekijä
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Takaisin

Selkeämmät tavoitteet seurakuntien digitaaliselle varhaiskasvatukselle ja nuorisotyölle

Selkeämmät tavoitteet seurakuntien digitaaliselle varhaiskasvatukselle ja nuorisotyölle

Digitaalinen varhaiskasvatus ja nuorisotyö seurakunnissa on Suomessa lähtenyt hyvin käyntiin ja siihen suhtaudutaan erittäin myönteisesti, mutta työhön kaivataan selvästi nykyistä enemmän resursointia. Digityölle tulisi varata huomattavasti enemmän työaikaa, sille tulisi laatia yhdessä jaettuja strategisia kehityskohteita ja tavoitteita sekä tehdä nykyistä selkeämpää vastuunjakoa seurakunnissa.
Julkaistu 16.8.2019

Tämä selviää Nuoren kirkon, Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat -yksikön sekä digitaalisen nuorisotyön kehittämiskeskus Verken yhdessä toteuttamasta digitaalisen nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen tilaa seurakunnissa selvittäneestä kyselystä. 

Kyselyn vastausprosentti oli seurakuntien nuorisotyön puolella 26,2 % ja varhaiskasvatuksessa 14 %. Otosten voidaan sanoa olevan silti edustavia, sillä vastaukset jakaantuivat tasaisesti jokaiseen hiippakuntaan, ja niitä tuli sekä työntekijöiden että esihenkilöiden puolelta.

Nuorisotyöntekijöillä halukkuutta kehittää digiosaamisen taitojaan

Nuorisotyön kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla oli arvionsa mukaan vähintään perustason tai sitä paremmat digitaidot, ja vastaajista jopa 84 % haluaisi hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa tulisi enemmän seurakunnan nuorisotyössä. 

Lisäksi enemmistö näki esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tehtävän nuorisotyön ja siellä tapahtuvan nuorten tavoittamisen selkeänä osana työnkuvaa, ja piti digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvia kohtaamisia nuorten kanssa yhtä aitoina kuin kasvokkaisia kohtaamisia. 

“Nuorisotyöntekijöistä selvä enemmistö on valmis kokeilemaan digiä hyödyntäviä uusia toimintamalleja ja palveluita, sillä he näkevät digitalisaation muuttavan nuorisotyön kenttää jo seuraavan viiden vuoden aikana”, huomauttaa Juho Niemelä Kirkon kasvatus ja perheasiat -yksiköstä.  

Varhaiskasvattajat suhtautuvat nuorisotyöntekijöitä kriittisemmin digitalisaatioon

Varhaiskasvatuksen osalta huomattava osa vastaajista koki digitalisaation edellyttävän työntekijöiltä uudenlaista osaamista. Lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisista 72 % toivoi voivansa kehittää omaa osaamistaan erityisesti digitaalisten sisältöjen tuottamisessa (nuorisotyössä 82 %), mutta silti 67 % vastanneista toivoi samalla työyhteisöltään monipuolisempia mahdollisuuksia digiosaamisensa kehittämiseen. 

Varhaiskasvattajissa oli silti huomattavasti nuorisotyön kenttää enemmän kriittisiä ääniä. Tämä johtunee osin siitä, että varhaiskasvatuksen puolella digitaalisuutta halutaan osin jopa välttää, sillä koetaan, että älylaitteita käytetään perheissä osin jo liikaakin. Silti myös varhaiskasvattajista yli 80 % on pitänyt yhteyttä seurakunnan toiminnassa oleviin perheisiin sosiaalisen median tai viestipalvelimen avulla.

Kyselytutkimusten taustat ja mikä on erityisesti muuttunut?

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun on toteutettu kyselytutkimus suomenkielisten evankelisluterilaisten seurakuntien varhaiskasvatuksen työntekijöille siitä, miten he käyttävät digitaalisia työvälineitä ja hyödyntävät digitaalisuutta arjessaan. Nuorisotyön osalta tutkimus on puolestaan toinen laatuaan.

Kyselyissä pyrittiin vertaamaan muutosta erityisesti edellisissä seurakunta- ja kuntapuolen selvityksissä ilmenneisiin tuloksiin. Valtakunnallisesti digitaalisen nuorisotyön tilaa seurakunnissa tutkittiin ensimmäisen kerran vuonna 2016 (Hintsala). Kysely toteutettiin tuolloin yhteistyössä Verken ja Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Samalla Verke julkaisi aiheesta selvityksen kuntapuolelta (Lauha & Tuominen, 2017). 

Aiemmissa selvityksissä kävi ilmi työntekijöiden myönteinen suhtautuminen digitaalisen nuorisotyön mahdollisuuksiin. Oma osaaminen, selkeiden tavoitteiden puute ja uuden oppimiseen vaadittava aika koettiin jo silloinkin suurimmiksi haasteiksi. Samat kehityskohteet puhuttavat seurakunnissa edelleen, mutta näiden ohella myös vastuunjakoon, yhdessä tekemiseen ja innostumiseen sekä työvälineisiin kaivattiin kohennuksia.

“Merkittävänä huomiona ja suurena mahdollisuutena havaitsimme selvityksessä myös sen, että digityölle ei juurikaan haeta seurakunnissa ulkopuolista rahoitusta, vaikka erilaisten tahojen rahoituskriteerit varmasti täyttyisivät. Mikäli seurakunnissa riittää intoa digityön starttaamiseen ja yhteistyön lisäämiseen vaikkapa kunnan tai naapuriseurakunnan kanssa, tarjoaisi ulkopuolinen rahoitusinstrumentti todella paljon mahdollisuuksia”, toteaa Nuoren kirkon vs. viestintäjohtaja Johanna Pietiläinen.
 

Digitaalisuuden hyödyntäminen seurakuntien nuorisotyössä -raportti
Infograafi tutkimuksesta


Digitaalisuuden hyödyntäminen kirkon varhaiskasvatuksessa -raporttti

Infograafi tutkimuksesta
 

Vuoden 2016 tutkimustuloksiin voit vertailun vuoksi tutustua tästä

- - - - -

Tulosten pohjalta järjestetään 4.9.2019 Helsingissä aamiaistilaisuus, jossa käydään läpi kuntien ja seurakuntien nuorisotyön esimiehille ja työntekijöille suunnattujen digikyselyjen tuloksia sekä keskustellaan yhdessä kuntien ja seurakuntien nuorisotyön digitalisaation tilasta ja kehittämistarpeista. Tilaisuus on suunnattu kaikille kuntien ja seurakuntien nuorisotyön esimiehille sekä nuorisotyötä tekeville ja toimintaa kehittäville toimijoille. 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan aamiaistilaisuuteen, pyydämme ilmoittautumaan 27.8. mennessä osoitteessa https://www.verke.org/event/diginuorisotyo-kunnissa-ja-seurakunnissa-napertelya-vai-tavoitteellista-toimintaa/
 
Lisätiedot:
Juho Niemelä, Kirkkohallitus, juho.niemela@evl.fi, p. 050 324 3156
Johanna Pietiläinen, Nuori kirkko ry, johanna.pietilainen@nuorikirkko.fi, p. 044 545 6592
Heikki Lauha, Verke, heikki@verke.org, p. 040 336 1856 (4.9. järjestettävän tilaisuuden ilmoittautumiset ja peruutukset)

Takaisin

Tapahtumat

  • Ilmoittautuminen koulutuksiin käynnissä: Pikalinkkejä vuoden 2020 koulutuksiin

    Nyt on aika ilmoittautua vuoden 2020 koulutuksiin. Kirkon henkilöstökoulutuksiin ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti 31.10. Alta löydät pikalinkkejä, joiden kautta pääset sukeltamaan vuoden 2020 tarjontaan (pastoraalit, erityiskoulutukset, johtamiskoulutus, hiippakuntien koulutukset ja verkostotapaamiset).

  • Tästä pääset suoraan Kirkon koulutuskeskuksen alkaviin koulutuksiin 2020

    Tutustu Kirkon koulutuskeskuksen (KK) koulutustarjontaan seurakuntien henkilöstölle sekä Kirkkohallituksen muiden yksikköjen toteuttamiin erityiskoulutusten moduuleihin vuodelle 2020. Järvenpäässä sijaitsevan Kirkon koulutuskeskuksen koulutukseen osallistuu noin tuhat kirkon työntekijää eri henkilöstöryhmistä ja eri puolilta maata. Ilmoittautuminen vuoden 2020 koulutuksiin päättyy 31.10.

Lisää tapahtumia