Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen Vapaakirkon yhteinen neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida kirkkojen välisten suhteiden kehitystä ja tehdä tarvittavia esityksiä kirkkojensa asianomaisille toimielimille.

Neuvottelukunnan 2017-2019 luterilaiset jäsenet:

piispa Bo-Göran Åstrand (pj)
kirkkoherra, TL Kaisa Huhtala
kirkkoherra Jussi Mäkinen
toiminnanjohtaja, rovasti Ulla Saunaluoma

Johtava asiantuntija Tomi Karttunen toimii neuvottelukunnan sihteerinä.

Piispainkokous nimesi jäsenet 7.12.2016.

Ota yhteyttä

johtava asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty