Hyppää sisältöön

Julkaisut ja asiakirjat

Julkaisut


Seurakuntatyön avuksi:

Ekumeenisia asiakirjoja:

Ekumeenista teologiaa:

Artikkelit ja lausunnot

Ohjeita ja suosituksia

Kirkko - yhteistä näkyä kohti

Kirkko: Yhteistä näkyä kohti (The Church: Towards a Common Vision) on Kirkkojen Maailmanneuvoston Faith and Order -komission merkittävin ekumeeninen dokumentti sitten BEM-dokumentin (1982). Se haastaa pohtimaan, mitä askelia voidaan ottaa eteenpäin jo saavutetun yhteisymmärryksen pohjalta sekä paikantaa keskeisiä vielä avoinna olevia kysymyksiä, joihin jatkotyöskentelyssä tulisi pureutua.

Lausunto Kirkko-dokumentista 2015 (FIN)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Official Statement ELCF The Church 2015 (ENG)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Virikkeitä keskusteluun Kirkko-dokumentistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Teologisten asiain toimikunnan lausunto: Kirkko: Yhteistä näkyä kohtiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Vastakkainasettelusta yhteyteen

Luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission raportti "Vastakkainasettelusta yhteyteen. Luterilaiset ja roomalaiskatolilaiset viettävät yhdessä reformation muistoa 2017" luo perustaa ekumeeniselle muistamiselle yhdessä – vastakkaisella tavalla kuin aiempien satavuotisjuhlien aikaan.

Vastakkainasettelusta yhteyteenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Viisi ekumeenista toimintaohjettaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta

Luterilaisen maailmanliiton Gender Justice Policy on julkaistu suomeksi nimellä Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (2013). Kyseessä on merkittävä ilmaus luterilaisten kirkkojen yhteisestä tahdosta kulkea kohti syrjimättömyyttä. Linjaus tarjoaa välineitä, joiden avulla sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta ja ihmisarvoa voidaan tarkastella ja vahvistaa LML:n jäsenkirkoissa ja erilaisissa järjestöissä. Julkaisun painetun version tilaus.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Luterilaisen kirkkoyhteisön itseymmärrys

Asiakirja Luterilaisen kirkkoyhteisön itseymmärryksestä (The Self-Understanding of the Lutheran CommunionLinkki avautuu uudessa välilehdessä) julkaistiin osana Luterilaisen maailmanliiton sisäisen yhteyden vahvistamista ja ulospäin suuntautuvan toiminnan kehittämistä v. 2015. Piispainkokous on antanut asiakirjasta lausunnon: The Response of ELCF to the LWF study document The Self-Understanding of the Lutheran CommunionLinkki avautuu uudessa välilehdessä

"Kristuksesta osalliset, Delaktiga i Kristus"

Kristuksesta osallisetLinkki avautuu uudessa välilehdessäDelaktiga i KristusLinkki avautuu uudessa välilehdessä, on kotimaisten luterilais-metodististen oppikeskusteluiden (2000-2007) loppuraportti. Se muodostaa taustan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan sopimukselle alttarin ja saarnatuolin yhteydestä, jonka Suomen metodistit hyväksyivät vuosikonferenssissaan kesällä 2009 ja evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous keväällä 2010.

Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -raportti

Suomen ja Ruotsin luterilaisten ja katolisten kirkkojen välisen dialogiryhmän Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -raportti tunnustelee tietä luterilaisten ja katolilaisten ehtoollisyhteydelle ja näkemyksille sisarkirkosta.

Vanhurskauttaminen kirkon elämässä -raporttiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Report Justification in the Life of the ChurchLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Teologisten asiain toimikunnan lausunto raportistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon "Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista"

Luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko allekirjoittivat dokumentin Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista vuonna 1999. Vuonna 1999 allekirjoitettu dokumentti sisältää vuoden 1997 leipätekstin sekä julkilausuman. Metodistien maailmanliitto allekirjoitti dokumentin vuonna 2006.

Suomenkieliset asiakirjat:

EsipuheLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (1997)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Liite yhteiseen viralliseen julkilausumaanLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Notre Damen neuvottelun julkilausuma (2019)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

JulkilausumaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Porvoon yhteinen julkilausuma

Porvoon yhteinen julkilausumaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (1992) on Pohjoismaiden ja Baltian luterilaisten kirkkojen sekä Britannian ja Irlannin anglikaanisten kirkkojen hengellinen asiakirja, jossa hahmotellaan kirkkojen lähempää yhteyttä koskeva tavoiteohjelma. Asiakirjassa ilmaistaan yksimielinen näkemys kirkon olemuksesta ja kirkkojen näkyvän ykseyden päämäärästä.

Charta Oecumenica

Euroopan kirkkojen konferenssin v.2000 hyväksymät ekumeeniset suuntaviivat laajempaan yhteistyöhön Euroopan kirkkojen kesken.

Charta Oecumenica suomeksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Luterilaisen maailmanliiton ekumeeeniset sitoumukset

Luterilaisen maailmanliiton neuvosto hyväksyi kesällä 2018 "Luterilaisen maailmanliiton sitoumukset ekumeenisella tiellä kohti kirkollista yhteyttäLinkki avautuu uudessa välilehdessä" (The Lutheran World Federation's Commitments on the Ecumenical Way to Ecclesial CommunionLinkki avautuu uudessa välilehdessä)

Armo avaa yhteyden. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppikeskustelut ja käytännön ekumenia

Armo avaa yhteydenLinkki avautuu uudessa välilehdessä -kokoomateoksessa (2020) käydään ensimmäistä kertaa läpi ekumeenisen toiminnan historia ja perusteet luterilaisesta näkökulmasta, ekumeenis-teologisen työskentelyn paikka osana Suomen ev.-lut. kirkon organisaatiota ja päätöksentekoa sekä kirkkomme käymien oppikeskustelujen vaiheet ja tulokset. Teoksen lopussa annetaan myös virikkeitä ja ohjeita käytännön ekumenialle osana seurakuntaelämää. Tilaa painettu julkaisu verkkokaupasta.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia ja yhteiskunta

Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisussa "Mitä on luterilaisuus? Kirkko, teologia ja yhteiskunta"Linkki avautuu uudessa välilehdessä hahmotellaan luterilaisesta teologiasta käsin vastauksia siihen, miten kristinuskon sanomaa voidaan tulkita tässä ajassa. Kokonaisuus on koottu pääosin luterilaisten kirkkojen välisisissä ja ekumeenisissa kokouksissa pidettyjen esitelmien pohjalta. Voit tilata julkaisun painetun version täälläLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Artikkelit ja lausunnot

Ohjeita ja suosituksia

Päivitetty