Diakonian tilastot

Ev.lut. kirkon seurakuntien diakoniatyöstä kootaan vuosittain laaja tilastokatsaus. Tilastotiedot antavat hyvän kuvan työn monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta vuoden eri aikoina.

Tilastotiedot: www.kirkontilastot.fi

Viimeinen tallennuspäivä vuoden 2019 toimintatiedoille on 21.1.2020. 
Kaikki tilastolomakkeet löytyvät osoitteesta https://nuotta.evl.fi/tilastot

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty