Diakoniaviestintä

Diakoniaviestinnän kanavia ovat mm. Diakonia+, Diakonia-lehti, Maan suola -verkkolehti ja sosiaalisen median kanavat.

Diakonia+

Diakonia+ välittää ajankohtaisia kuulumisia ja puheenvuoroja Suomen ev.lut. kirkon diakonisesta toiminnasta. Diakonia+ palvelee kirkon diakoniasta kiinnostuneita. Tavoitteena on kertoa diakonisesta toiminnasta tavalla, joka innostaa uudistamaan kirkkoa ja yhteiskuntaa.

Maan suola

Maan suola -verkkolehti pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja kirkon välillä. Se pitää esillä sosiaalieettisiä kysymyksiä ja muistuttaa kristillisyyden kokonaisvaltaisuudesta. Maan suolan toimitustyössä on mukana Kirkkohallituksen työntekijöiden lisäksi myös hiippakuntien ja seurakuntien työntekijöitä.

Diakonia sosiaalisessa mediassa

Facebook: Kirkon diakonia ja sielunhoito

Twitter: @kirkondiakonia

Diakonia-lehti

Diakonia-lehden viimeinen numero julkaistaan joulukuussa 2019. Sen jälkeen Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Diakonian ja sielunhoidon yksikön ylläpitämä verkkolehti Diakonia+ palvelee diakonia-alan eri toimijoita (seurakuntien, diakonialaitosten, -järjestöjen, -säätiöiden ja oppilaitosten piirissä toimivia työntekijöitä, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä ja päättäjiä).

Lehden päätoimittaja: Kalle Kuusimäki

Toimituspäällikkö: Raili Suviranta

Vuoden 2019 Diakonia-lehdet

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty