Diakoniaviestintä

Diakoniaviestinnän kanavia ovat mm. Diakonia+, Diakonia-lehti, Maan suola -verkkolehti ja sosiaalisen median kanavat.

Diakonia+

Diakonia+ välittää ajankohtaisia kuulumisia ja puheenvuoroja Suomen ev.lut. kirkon diakonisesta toiminnasta. Diakonia+ palvelee kirkon diakoniasta kiinnostuneita. Tavoitteena on kertoa diakonisesta toiminnasta tavalla, joka innostaa uudistamaan kirkkoa ja yhteiskuntaa.

Maan suola

Maan suola-verkkolehti pyrkii avoimeen vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja kirkon välillä. Se pitää esillä sosiaalieettisiä kysymyksiä ja muistuttaa kristillisyyden kokonaisvaltaisuudesta. Maan suolan toimitustyössä on mukana Kirkkohallituksen työntekijöiden lisäksi myös hiippakuntien ja seurakuntien työntekijöitä.

Diakonia sosiaalisessa mediassa

Facebook: Kirkon diakonia ja sielunhoito

Twitter: @kirkondiakonia

Diakonia-lehti

Diakonia-lehti palvelee diakonia-alan eri toimijoiden, seurakuntien, järjestöjen, säätiöiden ja oppilaitosten, piirissä toimivia työntekijöitä, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä ja päättäjiä.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti nostaa esiin diakonian kannalta ajankohtaisia ilmiöitä ja kysymyksiä, sekä esittelee Suomen ev.lut. kirkon piirissä toteutuvaa monimuotoista diakonista toimintaa.

Lehden vuositilaushinta on kotimaassa 45 euroa, ulkomaille 50 euroa, opiskelijalle 18 euroa.

Lehden päätoimittaja: Kalle Kuusimäki

Toimituspäällikkö: Raili Suviranta
Tilaukset vastaanottaa: Perry Johansson perry.johansson@ekumenia.fi

Vuoden 2019 Diakonia-lehdet

-

Päivitetty