Hyppää sisältöön

Tukea vangeille ja heidän läheisilleen

Vankilatyö tekevät seurakunnat tukevat vankeja ja heidän läheisiään myös poikkeusoloissa, jotka estävät kasvokkain tapahtuvan yksilö-, perhe- ja ryhmätyön sekä yhteisessä tilassa vietetyt hengelliset tilaisuudet.

Seurakunnat voivat järjestää henkilökohtaisia sielunhoidollisia ja diakonisia keskusteluja vankien kanssa etäkeskusteluina. Vangin aloitteesta ja hänen luvallaan vankilan työntekijä ja seurakunnan työntekijä sopivat keskustelun ajankohdan ja käytännön järjestelyt. Vanki hakee luvan etäkeskusteluun vankilan ulkopuolisen seurakuntatyöntekijän kanssa vankilan johtajalta. Aloite tulee siis vangilta, jolloin vankila ottaa yhteyden seurakuntaan. Aloite keskusteluun voi tulla myös omaisestaan huolissaan olevalta vangin läheiseltä seurakunnalle, jolloin seurakunta on yhteydessä vankilaan ja kertoo asiasta vankilan työntekijälle, joka tiedustelee vangilta halua keskusteluun seurakunnan työntekijän kanssa. Vapautumisvaiheessa oleva vanki ja hänen läheisensä voivat hakea seurakunnalta diakonian neuvoja ja apua, mm. toimeentulon ja asumisen huolissa.

Seurakunnat voivat olla etäyhteydessä vankien läheisiin ja järjestää keskusteluja heidän kanssaan. Seurakunnat voivat myös toimia perhetyössä vankien läheisten ja vankien välillä yhdistävänä tekijänä. Yhteistyössä vankilan kanssa seurakunnat voivat järjestää yhteiskeskusteluja vangin läheisen ja vangin kanssa. Järjestelyt ovat samat kuin seurakunnan työntekijän ja vangin välisessä henkilökohtaisessa keskustelussa etäkeskusteluna. Lisänä seurakunnan työntekijä kutsuu keskusteluun vangin läheisen. Vanki hakee luvan keskusteluun vankilanjohtajalta.

Vanki, vangin läheinen ja seurakunnan työntekijä voivat olla tuen järjestämisen kysymyksissä yhteydessä kyseisen vankilan vankilapappiin tai vankiladiakoniin, sekä niissä vankiloissa, joissa omaa pappia tai diakonia ei ole, vankilan nimeämään hengellisen työn vastuuhenkilöön. Tiedot vankilapapeista ja muista kirkollisen työn vastuuhenkilöistä löytyvät sivuilta www.kirkotvankiloissa.fi/yhteystiedot. Vankiloiden puhelinnumerot löytyvät sivuilta www.rikosseuraamus.fi.

Oman seurakuntasi tiedon voit hakea kotisoitteellasi. Sitä kautta löydät työntekijöiden yhteystiedot ja henkilökohtaista tukea.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja yhteiskunta
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki

Rikokset ja päihteet

Päivitetty