Hyppää sisältöön

Diakonia

Lähimmäisen palveleminen (kr. diakonia) on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Diakoninen kirkko auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta, rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä varjelee luomakuntaa.

Diakoninen kirkko

Teologinen lähtökohta

Jeesuksen esimerkin ja opetusten mukaisesti lähimmäisen palveleminen (kr. diakonia) on kirkon tuntomerkki ja luovuttamaton tehtävä. Nk. Jeesuksen tehtävänjulistus (Luuk. 4:18-19) on kirkon ja sen jäsenien tehtävänjulistus: ”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta”.

Diakoniassa ei ole kyse vain yhdestä seurakunnan työmuodosta, diakoniatyöstä, vaan koko kirkon, sen jäsenten ja työntekijöiden, yhdessä jakamasta tehtävästä ja elämisentavasta.

Diakoninen kirkko

 • auttaa ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä,
 • toimii oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja rauhan puolesta,
 • rakentaa hyvää elämää edistäviä yhteisöjä sekä
 • varjelee luomakuntaa.

Kirkko innostaa ja varustaa seurakuntia ja niiden jäseniä toteuttamaan lähimmäisenrakkautta ja edistämään ihmisarvoista elämää. Diakoninen kirkko tunnistaa yhteiskunnallisia epäkohtia, välittää tietoa niistä yhteiskunnallisille päättäjille ja edistää yhdessä muiden toimijoiden kanssa hyvinvointia.

 

Diakonian ja sielunhoidon yksikkö

Kirkkohallituksessa diakoniasta vastaa erityisesti Diakonian ja sielunhoidon yksikkö (KDS). Yksikön  tehtävänä on edistää haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten hyvää elämää kehittämällä kirkon diakonista ja sielunhoidollista toimintaa ja itseymmärrystä sekä vaikuttamalla yhteiskunnallisesti.

Yksikön toimintaa voi tarkastella kahdesta päänäkökulmasta:

Kehittäminen ja koordinointi

Edistämme kirkon perustehtävän toteutumista kokoamalla, tuottamalla, analysoimalla ja välittämällä tietoa, käynnistämällä kehittämishankkeita, järjestämällä neuvotteluja, koulutusta ja tapahtumia, tuottamalla aineistoja sekä hoitamalla meille osoitettuja kirkon yhteisiä tehtäviä ja tukemalla erityisalueiden toimintaa (kuten esimerkiksi Kirkon diakoniarahasto, sairaala- ja vankilasielunhoito, puhelin- ja verkkoauttaminen, kriisi- ja suuronnettomuusvalmius). 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Vaikutamme herättämällä sosiaalieettistä keskustelua, antamalla kannanottoja ja lausuntoja, tekemällä aloitteita ja toimimalla yhdessä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. 

Pidämme yhteyttä kansallisten toimijoiden lisäksi muihin kirkkoihin sekä ekumeenisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, seuraamme niissä käytävää keskustelua ja edistämme verkostoyhteistyötä diakonian ja sielunhoidon alueilla. 

Keskeisiä vastuualueita

Yksikössä työskentelee diakonian ja sielunhoidon asiantuntijoita mm. seuraaviin ilmiöihin ja vastuualueisiin liittyen:

 • köyhyyden, syrjäytymisen, asunnottomuuden, työttömyyden, yksinäisyyden, merkityksettömyyden kokemuksen, mielenterveyden, päihteiden, rikosten, muistisairauksien ja omaishoidon kysymykset: kirkon työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen sekä kirkollinen, ekumeeninen ja uskontojenvälinen sekä yhteiskunnallinen yhteistyö ja kumppanuus sekä näihin liittyen edunvalvonta ja vaikuttaminen haavoittuvimmassa asemassa olevien hyväksi
 • erilaisissa kriiseissä olevien ihmisten tukeminen: kehittämällä ja vahvistamalla työntekijöiden osaamista ja vastuullamme olevia valtakunnallisia palveluja, kuten esim. Kirkon diakoniarahasto, Kirkon puhelin- ja verkkoauttaminen, Kirkon kriisipuhelin, kirkon sielunhoitotyö terveydenhuollossa (laitoksissa ja avohoidossa) ja vankiloissa
 • kirkon kriisi- ja suuronnettomuusvalmiuden kehittäminen: kirkon työntekijöiden ammatillisen osaamisen tukeminen sekä kirkon eri toimijoiden valmiuden vahvistaminen
 • diakonisen ja sielunhoidollisen vapaaehtoistoiminnan (seurakuntalaisuuden) vahvistaminen seurakunnissa, lähimmäisvastuuseen innostaminen ja varustaminen
 • koulutusten, aineistojen ja erilaisten kehittämishankkeiden (kuten esimerkiksi Yhteinen keittiö -hanke, diakoniaviestinnän kehittämishanke) lisäksi asiantuntijoiden vastuulla on kirkon diakonista ja sielunhoidollista toimintaa koskevan tiedon tuottaminen (tilastot, barometrit, selvitykset), analysointi ja viestiminen (tuki toimintojen kehittämiseen paikallisesti ja alueellisesti sekä vaikuttamisviestintä) sekä em. ilmiöitä koskevan tiedon kokoaminen ja välittäminen
 • kirkon diakonisen ja sielunhoidollisen itseymmärryksen vahvistaminen em. mainittujen toimien lisäksi teologisen työskentelyn ja sanoittamisen kautta
 • kehittämis- ja vaikuttamistoiminnassa verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen kirkollisten ja muiden toimijoiden kanssa.
null Kirkon ympäristöpäivät 2020 - webinaari

Kirkon ympäristöpäivät 2020 - webinaari

23.9.2020 - 24.9.2020
Joka toinen vuosi pidettävät Kirkon ympäristöpäivät on tarkoitetu sekä kirkon työntekijöille että muille kirkon ympäristövastuusta kiinnostuneille. Vuonna 2020 ne pidetään pandemian vuoksi etänä eli webinaarina. Osallistuminen on ilmaista ja tilaisuus avoin.

Kirkon ympäristöpäivät 2020 -webinaari

Hiilineutraalisuus – kiertotalous – ympäristövastuullisuus

Keskiviikosta 23.9.2020 torstaihin 24.9.2020 (päivien aattona auditoijien tapaaminen)

Ohjelma

 

Kirkon ympäristöpäivät 2020

Webinaari (toteutuu etänä)

Keskiviikko 23.9.2020 ja torstai 24.9.2020 webinaarina

Auditoijien etätapaaminen tiistaina 23.9.2020

 

Kirkon ympäristöpäivät 2020 toteutetaan koronapandemian vuoksi etänä eli webinaarina. Siihen voi liittyä mukaan osoitteessa Liity webinaariin Kirkon ympäristöpäivät 2020: Microsoft Teams -kokoukseen

 

Auditoijien tapaamiseen pääsee mukaan tämän linkin kautta: liity Kirkon ympäristödiplomin auditoijien tapaamiseen: Microsoft Teams -kokoukseen

 

Kirkon ympäristödiplomin auditoijien etätapaaminen tiistaina 22.9.2020

 

Klo 10 – 12 ensimmäinen osa

Alkuhartaus ympäristöasioiden seurantaryhmän puheenjohtaja Björn Vikström

Avaus, ohjelma ja osanottajat

10.30 – 12  Kirkon ympäristödiplomin uusi käsikirja

Käsikirja julkistetaan 23.9.2020. Sen nettiversio on luettavissa evl.fi -sivuilla.

 

12 – 14 tauko

 

14 – 16 toinen osa

Kysymyksiä, kommentteja, käytäntöjä

 

Kirkon ympäristöpäivät 2020

10.30            Kirkon ympäristöpäivien avaus
Björn Vikström, TT, Åbo Akademi, Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän puheenjohtaja

                      Katsaus päivien ohjelmaan ja osanottajiin
Ilkka Sipiläinen, johtava asiantuntija, Kirkkohallitus

                      Vuoden aikana myönnetyt ympäristödiplomit

Seurakunnan kokemuksia uudesta diplomista

11.00            Piispan tervehdys
Jukka Keskitalo, Oulun hiippakunnan piispa 

11.15            Uudistetun Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan julkistaminen – mikä muuttui?

                      Björn Vikström, pj

                      Ilkka Sipiläinen: Miten uusi diplomi syntyi

                      Riitta Kukkohovi-Colpaert, Muhoksen seurakunnan talouspäällikkö, Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän jäsen

                      Elina Hienonen, FT, ympäristöasiantuntija (Helsingin seurakuntayhtymä)

                      Eija Grönqvist, DI ja maisemasuunnittelun hortonomi, uudistetun laitoksen perustekstin toimittaja

                      Asiantuntijoita eri diplomin lukuihin

12.00            Tauko           

13.00             Diplomi jatkuu

14.00            Hiilineutraali kirkko 2030 -strategia

                      Bengt Avellan, DI, energianeuvoja, Kirkkohallitus & Kristiina Koskiaho yliarkkitehti, Kirkkohallitus

                      Jaana Valjus, kiinteistöjohtaja, Oulun seurakuntayhtymä, Hiilineutraali kirkko -strategiaryhmän jäsen

                      Hannu Jussi-Pekka, johtava seurakuntamestari, Ylivieskan seurakunta

                       Seurakuntien metsät hiilinieluina ja -varastoina sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen
Harri Palo, maankäyttöpäällikkö, Kirkkohallitus

15.15            Tauko

 15.30           Musiikki ja luonnon harmonia

                      Raimo Paaso, hiippakuntasihteeri, kanttori

                      Satu Saarinen, tuomiorovasti, Oulun tuomiokirkkoseurakunta

 

Torstai 24.9.2020

09:00            Aamuhartaus

                      Erva Niittyvuopio, saamelaistyön hiippakuntasihteeri, rovasti, Oulun hiippakunta

9:15            Yhden kuvan tarinat  -  viiden minuutin esimerkkejä seurakuntien ympäristötyöstä
(esimerkit ennakkoon: ilkka.sipilainen@evl.fi)

10                 Tauko 

10.15            Ympäristö- ja ilmastoviestintä
Eeva-Kaisa Heikura, viestintäpäällikkö, Kirkkohallitus

10.45            Vihreät riparit ja kirkon kasvatus

Jari Pulkkinen, asiantuntija, Kirkkohallitus                

Ajankohtaista kirkon ympäristötyössä
Ilkka Sipiläinen

 

11.45            Päätössanat
Björn Vikström

12:00            Webinaari päättyy

 

Webinaari on avoin ja ilmainen

 

 Lisätietoja:

johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Kirkkohallitusilkka.sipilainen@evl.fi,

 

                      puh. 040 5441158;

                    talouspäällikkö Riitta Kukkohovi-Colpaert riitta.colpaert@evl.fi, puh. 040 5733315, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli / ympäristöasiain neuvottelukunta

 

Kirkon ympäristöpäivät 2020 toteutetaan koronapandemian vuoksi etänä eli webinaarina.
Takaisin

Poiminnot

Seuraa meitä Twitterissä

Johtaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
diakoniarahaston sihteeri
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Vantaa
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
ETELÄRANTA 8
00130  helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Jumalanpalvelus ja yhteiskunta
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kirkon koulutuskeskus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400  järvenpää

Helena Tuominen (diakonissa, psyk. sh, sosionomi YAMK, AmO) on koulutuksen asiantuntija, jonka erityisalana on diakonian koulutus. Koulutusten lisäksi Tuominen työskentelee koulutuspoliittisten kysymysten ja vaikuttamistoiminnan parissa.

Tuomisella on aiemmissa työtehtävissä hankittua osaamista mielenterveyden ja työhyvinvoinnin aloilta sekä kriisien kanssa työskentelystä. Hänelle on kertynyt kokemusta kirkollisista työyhteisöistä seurakunnista, seurakuntayhtymästä, hiippakunnasta sekä ulkomailla työskentelystä Merimieskirkossa ja ulkosuomalaisten parissa.

avustusvalmistelija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustuskäsittelijä
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
avustaja
Toiminnallinen osasto
Diakonia ja sielunhoito
Eteläranta 8
00130 Helsinki
toimistosihteeri
Toimistopalvelut
Toimistopalvelut
ETELÄRANTA 8
00130 Helsinki