Hyppää sisältöön

Perhelähtöinen työote

Kirkon perhelähtöisellä työotteella tarkoitetaan kaikkea sitä seurakuntien työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimintaa, jolla vahvistetaan monimuotoisten perheiden ja niiden jäsenten:

Pieni lapsi pitää äitiään ja isäänsä kädestä
  • hengellistä elämää 
  • kasvua ihmisenä 
  • keskinäistä välittämistä ja kunnioitusta 
  • jaksamista vaikeissa elämäntilanteissa 
  • yhteyttä seurakuntaan

Kirkko nojautuu vakiintuneeseen käytäntöön, jonka mukaan sosiaali- ja terveysalalla sekä kasvatusalalla käytettävä perhetyön käsite sisältää sekä ennaltaehkäisevän että korjaavan ja kuntouttavan perhetyön.

Seurakunnissa toteutettava perhetoiminta on yksi ennaltaehkäisevä toiminnan muoto, ja se toteutuu yhteistyössä perheiden ja huoltajien kanssa.  Uusi varhaiskasvatulaki, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU2018) ja varhaispedagoginen ajattelu lähtee siitä, että ennaltaehkäisevä perhetoiminta ja yhteistyö huoltajien kanssa on osa varhaiskasvatusta, ei siitä erillään. Vasun periaatteet toteutuvat seurakuntien perhelähtöisessä työssä.

Laaja-alaisen perhetyön tehtäviä varten ei ole tarkoituksenmukaista perustaa seurakunnissa erillistä virkaa, vaan perhetoiminta voi liittyä monen työntekijän tehtäväkuvaukseen: pappien, lastenohjaajien, diakonian, nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viran tehtäväkuvaukseen. Tällöin taataan, että ko. viran haltijoilla on oikeus ja velvollisuus käyttää työaikaa perheiden kanssa tehtävään työhön.

Kirkossa ja seurakunnassa laaja-alainen perhetyö on aina osa seurakunnan muuta toimintaa, se ei ole erillinen työmuoto tai työala, jota varten tarvitaan oma virka- tai tehtävärakenteensa.  Seurakunnan jokaisen työntekijän työotteeseen kuuluu perheiden kohtaaminen, tämä työote koskee myös muita kuin hengellistä työtä tekeviä ja myös suntioita ja toimistosihteereitä.

Perhelähtöinen seurakunta

Kirkon perhelähtöinen työote on ennen kaikkea näkökulma ja ote työhön. Perhelähtöinen työote pitää sisällään näyn perheiden ja perhetaustan tärkeydestä. Kun kohtaamme yksilön, muistamme, että jokainen seurakuntalainen tulee jostakin perheestä ja kantaa mukanaan sekä omaa lapsuuden taustaperhettään ja monet myös sitä perhettä, jossa ovat aikuisena eläneet tai elävät.

Perhelähtöiseen työnäkyyn kuuluu se, että seurakunnissa kohdataan ja arvostetaan monenlaisia perheitä. Ei ole olemassa yhtä ideaalia perhemuotoa. Seurakunnissa hyväksytään ja arvostetaan erilaisia perheitä.  Jos seurakunta kokoaa seiniensä sisälle vain tietynlaisia perheitä tai perhemuotoja, on syytä havahtua ja miettiä, miten tavoitetaan kaikenlaisia perheitä. Onko seurakunnan sisäänrakennettu normi tai ilmapiiri sellainen, että jotkut perheet eivät koe itseään tervetulleiksi tai toteutuuko perhetoiminta sellaisina aikoina ja sellaisissa paikoissa, että vain osalla seurakuntalaisista on mahdollisuus osallistua?

Perhelähtöiseen työotteeseen kuuluu se, että perheitä kohdataan siellä, missä perheet ovat (kotona, luonnossa, harrastusten ja kauppakeskusten yhteydessä) ja näin seurakunta tulee luonnollisena osana elämää tutuksi kaikille seurakunta-alueen perheille, ei vain kirkkoon kuuluville.

Perheet eivät ole työn kohde ja perhelähtöistä työtä tehdään sananmukaisesti yhdessä perheiden kanssa osallistaen perheitä heidän elämäntilanne huomioon ottaen. Joskus perheillä on intoa ja voimavaroja olla tuottamassa sisältöä tilaisuuksiin, toisinaan on yhtä tärkeää osata olla vain tai osata pyytää ja vastaanottaa apua. Tämä on mahdollista seurakunnan perheyhteydessä, jossa emme katso ihmisiä esimerkiksi diagnoosien läpi vaan muistamme jokaisen ihmisen ihmisarvon luotuisuuden perusteella.  Jokainen ihminen ja perhe on Jumalan silmissä yhtä arvokas.

Hengellisyys on sisäänkirjoitettu työotteessa ja vahva voimavara ja pohja kaikessa kohtaamisessa. Hengellisyyttä ja Raamatun kertomuksia pidetään rohkeasti esillä.  Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolo tapahtuu aina siellä, missä kaksi tai kolme on koolla Jeesuksen nimessä. Seurakuntalaisen tai seurakunnan työntekijän hyväksyvä katse voi kertoa Jumalasta enemmän kuin tuhat sanaa.

Perhelähtöinen työote kiteytyy lasten evankeliumiin ja Jeesuksen sanoihin: Sallikaa lasten tulla!

Uudet perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat on hyväksytty ja korvaavat Minäkö perhetyöntekijä - julkaisun.


Tutustu myös näihin sivustoihimme

> Lapsiarkki.fi - tukea yhden vanhemman perheille seurakuntien kautta

> Parisuhteenpalikat.fi - tukea parisuhteeseen

> Vauva.fi/parisuhdeneuvola - tukea parisuhteeseen


Lisätietoa: Liisa Välilä, liisa.valila(at)evl.fi

asiantuntija
Toiminnallinen osasto
Kasvatus ja perheasiat
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Linkkejä

Lapsiarkki.fi - tukea yhden vanhemman perheille

Parisuhteenpalikat.fi - tukea parisuhteeseen

Päivitetty